Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 4 oktober 2023

In het Vlaams Parlement keurde de plenaire vergadering definitief het nieuwe pachtdecreet goed. Cathy Coudyser, drijvende kracht achter het decreet, is trots op het afgelegde parcours. “In 2021 schreef ik met enkele collega’s een nota om het dossier te deblokkeren. Na jaren van stilstand kwam …

Door Cathy Coudyser op 23 augustus 2023, over deze onderwerpen: Toerisme, Jeugd

Vandaag hield ik halt bij drie spelers aan de kust die voor kinderen een zorgeloze en ontspannende (eerste) vakantie ervaring waarmaken. Speciale dank aan Toerisme Vlaanderen en CJT om deze werkbezoeken te faciliteren. Jeugdverblijf Del Huzo - Saint Antoine in Koksijde Grenzend aan de Hoge Blekker …

Door Cathy Coudyser op 19 juli 2023, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Landbouw

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement keurde een vernieuwd pachtdecreet goed. “We bieden enerzijds een krachtig instrument om landbouwers toegang tot grond en rechtszekerheid te bieden om vrij hun landbouwactiviteit te kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat grondeigenaars …

Door Cathy Coudyser op 19 juli 2023, over deze onderwerpen: Pacht

De commissie landbouw van het Vlaams Parlement keurde een vernieuwd pachtdecreet goed. “Hiermee zetten we belangrijke stappen vooruit. We bieden enerzijds een krachtig instrument om landbouwers toegang tot grond en rechtszekerheid te bieden om vrij hun landbouwactiviteit te kunnen uitoefenen …

Door Cathy Coudyser op 9 juli 2023, over deze onderwerpen: Erfgoed

De band van the Grenadier Guards brengen naar aanleiding van onze Vlaamse feestdag een speciaal bezoek aan Vlaanderen.  De Grenadier Guards, een van de oudste regimenten van het Britse leger, hebben immers een bijzondere band met onze regio want het British Monarch's first Regiment of Foot Guards …

Door Cathy Coudyser op 7 juli 2023, over deze onderwerpen: Kustverdediging

De Vlaamse Overheid organiseerde de voorbije jaren drie proefprojecten rond natuurlijke duinvorming langs de Vlaamse Kust. Met succes want metingen toonden aan dat de  hoeveelheid zand dat richting de zeedijk wegwaait, bij ieder project met 50  tot 90 % is gedaald. Dat blijkt uit het antwoord op een …