Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 14 januari 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

Tot 1 december 2021 konden West-Vlaamse kunstenorganisaties een aanvraag indienen voor een meerjarige werkingssubsidie binnen het Vlaamse Kunstendecreet. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) opvroeg bij bevoegd Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon blijkt dat 28 West …

Door Cathy Coudyser op 12 januari 2022, over deze onderwerpen: Natuur

Vandaag selecteert bevoegd Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 13 regio’s die verder ondersteund worden om erkend te worden als Vlaams nationaal park dan wel landschapspark. De grensoverschrijdende Zwinstreek is één van deze regio’s. “Onze Zwinstreek is niet enkel uniek qua landschap en natuur …

Door Cathy Coudyser op 11 januari 2022, over deze onderwerpen: Toerisme

Het Vlaamse logiesdecreet dat in 2017 grondig hervormd werd is in samenspraak met de toeristische sector geëvalueerd. De uitgangspunten: vertrouwen in ondernemers, administratieve vereenvoudiging, focus op comfort en brandveiligheid en kansen geven aan innovatieve logiesvormen werden door de sector …

Door Cathy Coudyser op 4 januari 2022

In 2017 startte Toerisme Vlaanderen ‘Vakantieschakel’ op, een onlineplatform bedoeld om voor specifieke vakantievragen oplossingen te zoeken in het aanbod van de verschillende toeristische aanbieders. Vakantiegangers worden er rechtstreeks in contact gebracht met toeristische ondernemers die …

Door Cathy Coudyser op 28 december 2021, over deze onderwerpen: Toerisme

Uit onderzoek blijkt dat in 2020 vijftien procent van de Vlaamse gezinnen zich om financiële redenen geen week vakantie buitenshuis veroorloven, en dit ondanks de sociale tarieven van toeristische aanbieders en de vele inspanningen van de Vlaamse overheid terzake. Onder impuls van Vlaams minister …

Door Cathy Coudyser op 21 december 2021, over deze onderwerpen: Vlaamse aquacultuur

Om duurzame, innovatieve groei van maricultuur in Vlaanderen te kunnen realiseren is nood aan een duidelijk en meer stimulerend regelgevend kader voor de sector. De Blauwe Cluster bracht daarop alle complexiteiten en hiaten in de wetgeving in kaart en formuleert een reeks concrete …