Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 15 februari 2023, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

De toekomst van de Westelijke Balkan ligt overduidelijk in de EU. Maar om tot de EU te kunnen toetreden, moeten deze landen wél eerst hervormen én voldoen aan de vastgelegde EU-criteria inzake democratie, markteconomie en respect voor de rechtstaat. Het Vlaams parlement heeft op initiatief van N-VA …

Door Cathy Coudyser op 8 februari 2023, over deze onderwerpen: Buitenlandse handel

Handelsakkoorden zijn belangrijk voor onze Vlaamse economie, onze jobs en onze welvaart. Om een internationaal handelsverdrag te ratificeren, moet het door alle Belgische parlementen goedgekeurd worden. In Vlaanderen gebeurt dat vlot, Wallonië en Brussel staan vaak op de rem. Het Vlaams Parlement …

Door Cathy Coudyser op 7 februari 2023, over deze onderwerpen: Buitenlands Beleid

Nederland is voor Vlaanderen een prioritaire partner. De Vlaams-Nederlandse samenwerking vertrekt vanuit een gedeeld eigenbelang en de overtuiging dat Vlaanderen en Nederland samen sterker staan om het welzijn en de welvaart van de Vlaamse en Nederlandse bevolking te vrijwaren. Sinds 2011 …

Door Cathy Coudyser op 6 februari 2023, over deze onderwerpen: Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een bijzonder waardevol instrument om de positie van de Nederlandse taal en cultuur zowel in de Deltaregio van de Lage Landen zelf als in de hele wereld te behouden en te versterken. “De Taalunie zorgt o.m. voor de uitgave van het Groene Boekje (officiële spelling), de …

Door Cathy Coudyser op 30 januari 2023, over deze onderwerpen: Erfgoed

Erfgoedcellen Brugge en de kust zullen de komende drie jaar samen een projectmedewerker inzetten om de collectie en depotnoden van de hele regio in kaart te brengen, en alle gemeenten uit de regio te helpen en te begeleiden daarin.  “Een ideaal moment want straks wordt het regionaal erfgoeddepot ‘De …

Door Cathy Coudyser op 26 januari 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Toerisme

Bij de tentoonstelling ‘Oog in Oog met de Dood’ stond het pas gerestaureerde kunstwerk ‘Dood van Maria’ van Hugo van der Goes in de schijnwerpers. Bruggelingen, Vlamingen en internationale toeristen konden genieten van de kleurenpracht van het werk en kwamen meer te weten over de schilder, zijn …