Nieuws over dit onderwerp

Kunstwerken inbrengen in erfbelasting wordt interessanter

Het Vlaams parlement stemde vandaag in met een performantere regeling voor de inbetalinggeving van kunstwerken ter voldoening van de erfbelasting. Deze regeling uit 1985 maakt het mogelijk voor …

Zonder vrijwilligers, geen erfgoedwerking in Vlaanderen

Tijdens de Week van de Vrijwilliger – dit jaar van 25 februari tot en met 5 maart 2023 – worden de talloze Vlamingen die in tal van sectoren vrijwillig een handje helpen in de verf gezet. Zelf wil ik …

12 West-Vlaamse erfgoedorganisaties vragen 6,5 miljoen euro structurele werkingsmiddelen aan

Tot 15 januari 2023 konden cultureel erfgoedorganisaties in Vlaanderen een aanvraag indienen voor een meerjarige werkingssubsidie binnen het hernieuwde Vlaamse Cultureel erfgoeddecreet. Uit het …