Nieuws over dit onderwerp

Vier West-Vlaamse culturele erfgoedprojecten betoelaagd

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon investeert via projectsubsidies in cultureel-erfgoedwerking.  Vandaag wordt  1.362.000 euro vrijgemaakt voor 14 projecten die starten tussen 1 juli 2021 en 30 …

Ontsluiting van meer Vlaamse erfgoedsites door versterkte samenwerking

Erfgoed is een troef die naast de vele Vlamingen ook vele buitenlandse toeristen aantrekt naar Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen zet dan ook sterk in op verhoogde en kwalitatieve erfgoedbeleving in …

12,5 miljoen euro om 26 beschermde monumenten op te knappen

De Vlaamse regering maakt dit najaar 12,5 miljoen euro vrij om 26 beschermde monumenten te restaureren naar aanleiding van de tweede programmatie voor onroerend erfgoed.  De monumenten liggen …