Nieuws over dit onderwerp

Musea Brugge zijn vanaf nu cultureel erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om Musea Brugge aan te duiden als cultureel erfgoedinstelling van de Vlaamse Gemeenschap. Musea Brugge groepeert 13 historische locaties in Brugge en heeft …

Middeleeuwse Zwinhavens Hoeke en Monnikerede definitief beschermd als archeologische sites

Vandaag ondertekende Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de definitieve bescherming als archeologische site van twee verdwenen middeleeuwse Zwinhavens Monnikerede en Hoeke. “Met …

Nog heel wat werk om in West-Vlaanderen kerken een nieuwe toekomst te geven

Sinds  2011 spoort Vlaanderen op initiatief van toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois de gemeentebesturen, kerkraden, centrale kerkbesturen en bisschoppelijke overheden aan om een visie uit te …