Hier springt Vlaanderen bij en helpt gemeenten te investeren in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur zodat zoveel mogelijk potentiële sporters uit de brede regio bereikt worden. “Vlaams minister van Sport Ben Weyts kende op het einde van 2023 een subsidie van 133.000 euro toe voor deze renovatie. Bedoeling is dat dit laatste deelproject tegen 2027 volledig opgeleverd is.” weet Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA). Jaarlijks wordt de voortgang van het dossier door Sport Vlaanderen opgevolgd. De subsidie wordt pas uitbetaald bij het aantonen van de gemaakte kosten.

Cathy Coudyser (N-VA) en Bert De Brabandere (CD&V) zijn blij met deze Vlaamse steun #voorKH. Ook in de volgende legislatuur zullen we blijven investeren in sport en zal Knokke-Heist tot een sport-voor allen gemeente uitgroeien. “De vernieuwde atletiekpiste, in combinatie met de outdoor fitness, zal ervoor zorgen dat de aanwezige sportclubs nog meer samenwerken en sporten stimuleren. Maar ook steeds meer inwoners, tweede verblijvers of toevallige bezoekers zullen gebruik maken van de sportinfrastructuur. Denk ook maar aan de triatleten, de vele sportkampjes in de vakanties of de sportactiviteiten voor senioren of mensen met een beperking.” geeft Bert, die zelf vaak aan atletiek doet nog mee. En Coudyser vult aan: “In de toekomst zullen nog meer bovenlokale sportevenementen daar plaatsvinden.  Een stimulans voor onze lokale bevolking om te bewegen maar zo halen we extra bezoekers naar Knokke-Heist en profileren we onze unieke gemeente als een gezonde en kwaliteitsvolle omgeving om te bewegen en te sporten.”