Cathy Coudyser

VLAAMS VOLKSVERTEGENWOORDIGER

Wie is Cathy?
Cathy Coudyser komt uit West-Vlaanderen en woont in de unieke kustgemeente Knokke-Heist. Ze is gehuwd en heeft een dochter Emma. Na een korte loopbaan in het onderwijs stapte ze over naar een commerciële functie bij KBC. Toen volgde ze haar hart en hielp mee in de juwelierszaak van haar man. Haar engagement in de jeugdbeweging, JCI, de ouderraad en de Orde van den Prince tonen haar maatschappelijke betrokkenheid aan.

Politiek engagement
Dat leidde ook tot politiek engagement in 2003. Wat startte als organisatorische ondersteuning van de afdeling, groeide uit tot een mandaat in de OCMW-raad van Knokke-Heist (2006-2012). Sedert 2012 is Cathy fractieleider in de gemeenteraad.

Dankzij de groei van de partij kreeg Cathy ook op het nationale niveau kansen. In 2009 en 2010 nam ze deel aan de Vlaamse en federale verkiezingen. In november 2012 kon ze als opvolger zetelen in de Kamer. Sedert 2014 is Cathy Vlaams Parlementslid.

Binnen de Vlaamse N-VA fractie is Cathy woordvoerder voor cultuur en erfgoed. Sinds de start van deze legislatuur is Cathy ook aangeduid als voorzitter van de Commissie Buitenlands Beleid en Toerisme. In die hoedanigheid heeft zij op regelmatig basis contacten met diplomatiek vertegenwoordigers en internationale delegaties. Omdat Nederland een van de prioritaire partners is binnen het Vlaams buitenlands beleid en de Nederlandse taal bindt en verbindt, zetelt Cathy ook in de Nederlandse Taalunie. En – hoe kan het ook anders als je van de kust bent – ze volgt ook de beleidsdomeinen toerisme, visserij en aquacultuur op. Het hart van de Vlaamse landbouw ligt in West-Vlaanderen en dus behartigt Cathy ook de modernisering van de pachtwet. 

Motivatie en politieke keuze
Cathy is overtuigd dat de N-VA de enige partij is die garantie biedt om de welvaart en het welzijn van de Vlamingen veilig te stellen. Ze gelooft in de gemeenschap: het gezin, de verenigingen, de wijk, de buurt, de gemeente als basis om samen te leven. Maar er zijn ook grotere gemeenschappen: Vlaanderen en Europa. Taal, cultuur, identiteit en authenticiteit binden en verbinden mensen. In een gemeenschap heeft elk individu rechten en plichten. De Vlaamse gemeenschap is open, met een blik op de wereld en inclusief. Aan dit Vlaanderen wil Cathy helpen bouwen. Ze is ook overtuigd dat confederalisme de enige staatsstructuur is die het land nog bestuurbaar houdt.

Interesses
Cathy is een cultuurmeerwaardezoeker. Theater-, film- en dansvoorstellingen bezoeken, tentoonstellingen of museumbezoeken, kunst beleven tout court is haar favoriete bezigheid. Daarnaast ontdekt ze graag de authenticiteit van steden en gemeenten in Vlaanderen en Europa. Ze reist dan ook graag.  

En ze geniet graag met familie en vrienden van de culinaire troeven van de regio.

 

 

Medewerkers

Sara Van Aken

Parlementair medewerker