De BAR-middelen bestemd voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector werden verdeeld over 31 projecten, die een breed scala aan initiatieven omvatten. Zo omvatte het o.a. de testreizen naar de Britse havens om de aanlanding en de administratieve mallemolen mogelijks te vereenvoudigen, ondersteuning voor reders die in de verduurzaming en de digitalisering van hun vloot investeren, onderzoeksprojecten van ILVO en VLIZ en campagnes om aan vispromotie te doen. Zo ging er ruim 1 miljoen naar initiatieven die onze vers gevangen vis en de culinaire mogelijkheden promoten zoals ‘Van Visser tot Vork’ van Stad Brugge en ‘Vis van bij ons’ van VLAM.

Daarnaast werd er bijna 3,5 miljoen euro steun toegewezen aan de VDAB om extra opleidings- en certificeringsmogelijkheden te bieden voor beroepen en sectoren die haven-, zeevaart- en/of visserij-gerelateerd zijn. Ook Marifish in Oostende, dat een incubator wil zijn voor een eigen Vlaamse Aquacultuur-sector, behoort tot de projecten die met BAR-middelen gesubsidieerd werden. “Deze middelen waren absoluut noodzakelijk om de gevolgen van Brexit het hoofd te bieden en naar duurzame oplossingen te zoeken voor onze toch wel kleine maar zeer specifieke visserijsector. Nu is het zaak om waar nodig verder bij te sturen en te ondersteunen.  Tijdens het Belgisch voorzitterschap kunnen we vanuit Vlaanderen ook actief wegen op Europese besluitvorming met impact op de Vlaamse visserijsector en aan onze Europese lidstaten de eigenheid van onze visserijsector in de verf zetten,”  vindt Coudyser.