De inwoners van Knokke-Heist en de gemeenteraad krijgen een nieuwe GBL/Open VLD-show.  Deze stoelendans is niets meer dan een verkiezingsstunt waarbij GBL/Open VLD haar kandidaten voor oktober in de kijker zet.  Bovendien is het een bewuste GBL/Open VLD-strategie om de politieke tegenstander zo klein mogelijk te maken.  “Het respect voor cd&v in het bijzonder en voor andere politieke partijen is ver te zoeken.  Het is pijnlijk en schaamteloos hoe GBL/Open VLD gemeenteraadsleden behandelt en de mens achter de politicus gewoon vergeet.” reageert Fabienne Maes (cd&v).

De aanstelling van Philippe Vlietinck als schepen is in elk geval een motie van wantrouwen tegenover hun GBL/Open VLD collegeleden. “Toch opmerkelijk dat ze nu zelf moeten toegeven niet te beschikken over voldoende kennis en ervaring in het College en een terugfluiten van die mensen die ze enkele maanden geleden zelf die verantwoordelijkheid gaven.” vervolgt Fabienne Maes (cd&v).

Daarmee is GBL/Open VLD ook verantwoordelijk voor de uitholling van de democratie.  Het verleden leert dat een decennialange absolute meerderheid niet leidt tot goed bestuur.  Normvervaging, vriendjespolitiek en niet meer luisteren naar je gezinnen en ondernemers is nefast.  “Meer dan ooit heeft Knokke-Heist nood aan nieuwe mensen met ervaring en kennis die een nieuwe frisse wind door het  stadhuis laten waaien en die met onze ondernemers en met verenigingen en inwoners aan de slag gaan om Knokke-Heist een welvarende en sociaal rechtvaardige toekomst te geven.” weet Cathy Coudyser (N-VA) 

Op zes maanden voor de verkiezingen is het beleid qua toerisme en strand en dijk trouwens uitgetekend.  Meer zelfs, het is af, de beslissingen voor 2024 zijn genomen.  De toeristische belevingen en het mediaplan voor onze citymarketing zijn beslist.  De vergunningen aan de stranduitbatingen, watersportclubs en kinderparken voor 2024 zijn afgeleverd. Nog weinig werk dus voor deze schepen. N-VA en cd&v hebben altijd duidelijk gesteld dat er op dit moment geen nood is aan een extra schepen want we zijn de facto in lopende zaken en de administratie heeft voldoende werk met de uitvoering van beleid en het beleidsvoorbereidend werk. ” besluit Cathy Coudyser (N-VA).

Onderwerpen