Het recht van voorkoop betekent dat Vlaanderen het recht heeft om het topstuk aan te kopen aan de prijs en de voorwaarden die afgesproken werden op de openbare veiling tussen de verkoper en de  kandidaat-koper die het hoogste bod deed. Vlaanderen krijgt hierbij voorrang op de kandidaat-koper. 

Daarnaast wordt de regelgeving over het vervoeren van topstukken die verankerd zitten in kerken of kastelen versoepeld.  We maken het makkelijker om ze te vervoeren in het kader van een restauratie zodat ze in gespecialiseerde ateliers onder de beste omstandigheden gerestaureerd kunnen worden.