Parlementair werk

Sinds mei 2014 ben ik als Vlaams volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies: (1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media; (2) Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme; (3) Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Daarnaast zetel ik ook nog in de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein Cultuur. Ik zie in de eerste plaats toe op de zorg en ontsluiting van het cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen. Musea, archieven, erfgoedorganisaties, ons vakmanschap en onze tradities vormen de identiteit van Vlaanderen.  Ze vormen ook de basis om onze toeristische troeven uit te spelen. Culturele diplomatie en een doorgedreven internationaal cultuurbeleid zorgen ervoor dat onze vele excellente kunst- en erfgoedorganisaties alle kansen krijgen in het buitenland. Ze zijn klaar om door te breken, om te groeien en om Vlaanderen in de wereld uit te dragen. Tegelijk ontdekken we welke culturele trends en toonaangevende cultuurorganisaties uit het buitenland in Vlaanderen kunnen schitteren. Ook de versterking van de positie van de kunstenaar, de ondersteuning en professionalisering van de culturele en de creatieve sector liggen mij nauw aan het hart.

Sinds 9 oktober 2019 ben ik door de leden van het Vlaams parlement aangesteld tot voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. In die hoedanigheid modereer ik de werkzaamheden van de commissie met de parlementsleden van alle fracties die in deze commissie zetelen. Daarnaast krijg ik met deze functie de kans om het excellerende, innovatieve en culturele Vlaanderen in het buitenland uit te dragen. Ik zal mij in het bijzonder inzetten voor ToerismeOnze unieke troeven in Vlaanderen kunnen nog meer mensen overtuigen om hier op vakantie of op congres te komen. Als West-Vlaamse volg ik met bijzondere aandacht de toeristische kustdossiers op. Maar ook kunst- en cultuursteden als Brugge en Kortrijk, de Westhoek met het herdenkingstoerisme en de kansen op vlak van gastronomie en koers mogen we niet laten liggen. Ik ben ook nauw betrokken bij decretale initiatieven zoals het logiesdecreet en het nieuwe wettelijke kader ‘iedereen verdient vakantie’.

Als effectief lid van de commissie Landbouw en Visserij wil ik ervoor pleiten om zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke Vlaamse eigenheid van onze landbouw- en visserijsector ook al is deze hoofdzakelijk Europees gericht. De combinatie met de commissie Buitenlands beleid en EU-aangelegenheden biedt kansen. Ook de leefbaarheid en het ondernemerschap van landbouwers, en de toegang tot gronden voor jonge landbouwers liggen mij nauw aan het hart.

Naast dit alles heb ik ook nog een bijzondere belangstelling voor de Nederlandse taal en blijf ik opnieuw lid van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie.  Vlaanderen en Nederland hebben beiden baat bij de versterking van het Nederlands. Samenwerking loont.

In de vorige legislatuur werd ik aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

Voordien maakte ik ook deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar sara.vanaken [at] n-va.be 

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over de verwerking van persoonsgegevens door publiq vzw in het kader van de uitvoering van een Vlaamse vrijetijdspas

van Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1571 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de ratificatie van handels- en investeringsverdragen van de Europese Unie

van Philippe Muyters, Vera Jans, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Karin Brouwers en Cathy Coudyser
1499 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

van Marius Meremans, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Manuela Van Werde, Katia Segers, Hannelore Goeman en Meyrem Almaci
1508 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Impulssubsidies Iedereen Verdient Vakantie - Oproep 2022

van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
250 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Cultuursubsidies Nationale Loterij - Verdeling middelen 2022

van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
94 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het beter in kaart brengen van de Vlaamse deelname aan Europese subsidieprogramma's

van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon
1129 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de Vlaams-Nederlandse top in Den Bosch op 31 januari 2023

van Staf Aerts aan minister Jan Jambon
1342 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de Vlaams-Nederlandse top in Den Bosch van 31 januari 2023

van Johan Deckmyn aan minister Jan Jambon
1384 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de versoepeling van de energiesteun aan bedrijven

van Andries Gryffroy aan minister Jo Brouns
1389 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2