Parlementair werk

Sinds mei 2014 ben ik als Vlaams volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies: (1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media; (2) Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme; (3) Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Daarnaast zetel ik ook nog in de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein Cultuur. Ik zie in de eerste plaats toe op de zorg en ontsluiting van het cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen. Musea, archieven, erfgoedorganisaties, ons vakmanschap en onze tradities vormen de identiteit van Vlaanderen.  Ze vormen ook de basis om onze toeristische troeven uit te spelen. Culturele diplomatie en een doorgedreven internationaal cultuurbeleid zorgen ervoor dat onze vele excellente kunst- en erfgoedorganisaties alle kansen krijgen in het buitenland. Ze zijn klaar om door te breken, om te groeien en om Vlaanderen in de wereld uit te dragen. Tegelijk ontdekken we welke culturele trends en toonaangevende cultuurorganisaties uit het buitenland in Vlaanderen kunnen schitteren. Ook de versterking van de positie van de kunstenaar, de ondersteuning en professionalisering van de culturele en de creatieve sector liggen mij nauw aan het hart.

Sinds 9 oktober 2019 ben ik door de leden van het Vlaams parlement aangesteld tot voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. In die hoedanigheid modereer ik de werkzaamheden van de commissie met de parlementsleden van alle fracties die in deze commissie zetelen. Daarnaast krijg ik met deze functie de kans om het excellerende, innovatieve en culturele Vlaanderen in het buitenland uit te dragen. Ik zal mij in het bijzonder inzetten voor ToerismeOnze unieke troeven in Vlaanderen kunnen nog meer mensen overtuigen om hier op vakantie of op congres te komen. Als West-Vlaamse volg ik met bijzondere aandacht de toeristische kustdossiers op. Maar ook kunst- en cultuursteden als Brugge en Kortrijk, de Westhoek met het herdenkingstoerisme en de kansen op vlak van gastronomie en koers mogen we niet laten liggen. Ik ben ook nauw betrokken bij decretale initiatieven zoals het logiesdecreet en het nieuwe wettelijke kader ‘iedereen verdient vakantie’.

Als effectief lid van de commissie Landbouw en Visserij wil ik ervoor pleiten om zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke Vlaamse eigenheid van onze landbouw- en visserijsector ook al is deze hoofdzakelijk Europees gericht. De combinatie met de commissie Buitenlands beleid en EU-aangelegenheden biedt kansen. Ook de leefbaarheid en het ondernemerschap van landbouwers, en de toegang tot gronden voor jonge landbouwers liggen mij nauw aan het hart.

Naast dit alles heb ik ook nog een bijzondere belangstelling voor de Nederlandse taal en blijf ik opnieuw lid van de Interparlementaire Commissie van de Taalunie.  Vlaanderen en Nederland hebben beiden baat bij de versterking van het Nederlands. Samenwerking loont.

In de vorige legislatuur werd ik aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

Voordien maakte ik ook deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar sara.vanaken [at] n-va.be 

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot structurele subsidiëring van kernorganisaties om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer, Manuela Van Werde, Meyrem Almaci en Katia Segers
1672 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet over de verwerking van persoonsgegevens door publiq vzw in het kader van de uitvoering van een Vlaamse vrijetijdspas

van Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose, Marius Meremans, Karin Brouwers en Manuela Van Werde
1571 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de toetredingsgesprekken van de Europese Unie met de landen van de Westelijke Balkan

van Joris Nachtergaele, Karin Brouwers, Bart Tommelein, Karl Vanlouwe, Orry Van de Wauwer en Cathy Coudyser
1485 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Creatieve en culturele sectoren - Toegang tot Europese subsidies

van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon (Vraag en antwoord)
219 (2022-2023)

Schriftelijke vraag 'Iedereen Verdient Vakantie' - Contingenten sociaal tarief

van Cathy Coudyser aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
586 (2022-2023)

Vraag om uitleg over concurrentievervalsing door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium met betrekking tot de restauratie van kunstwerken

van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon
2762 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de afhandeling van een legaat door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon
2694 (2022-2023)

Vraag om uitleg over een grote schenking aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de onduidelijkheid over de correcte opvolging ervan

van Katia Segers aan minister Jan Jambon
2621 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de omgang van Vlaamse musea met schenkingen en legaten

van Karin Brouwers aan minister Jan Jambon
2615 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2