Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Cultuur, erfgoed en toerisme, daar ga ik voor.

Ik ben vast lid van de commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport (CJSM) en de commissie Landbouw. In de commissie Buitenlandse Beleid ben ik plaatsvervangend lid.

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein Cultuur. Ik volg voornamelijk Cultureel Erfgoed op. Belangrijk voor mij zijn onder andere de kunsten, de musea, de ondersteuning van de culturele sector en de creatieve sector.

In de commissie Landbouw behandel ik thema’s zoals de geplande evaluatie en eventuele aanpassing van de pachtwetgeving. Ik heb binnen de commissie ook nog bijzondere aandacht voor de problematiek van de massale bijensterfte in Vlaanderen en Europa.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid werk ik rond de thema’s Toerisme en Erfgoed. Wat Toerisme betreft, volg ik onder meer toerisme aan de Vlaamse kust en het logiesbeleid in Vlaanderen op.

Als lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie heb ik bijzondere belangstelling voor alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar martijn.rogiers [at] n-va.be 

Om op de hoogte te blijven van mijn meest recente werk in het Vlaams Parlement, zie hieronder:

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Lode Ceyssens, Elke Wouters, Piet De Bruyn, Jos De Meyer, Cathy Coudyser, Francesco Vanderjeugd en Sofie Joosen
1875 (2018-2019) nr. 3

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur

van Jean-Jacques De Gucht, Manuela Van Werde, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer, Marius Meremans en Bart Caron
1817 (2018-2019) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren

van Bart Caron, Jean-Jacques De Gucht, Cathy Coudyser, Orry Van de Wauwer en Katia Segers
1788 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 28 maart 2019 09.31u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 28 februari 2019 14.58u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - woensdag 06 februari 2019 10.19u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de taxshelter voor de podiumkunsten

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Cathy Coudyser
1981 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de taxshelter voor de podiumkunsten

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Cathy Coudyser
1981 (2018-2019) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Miranda Van Eetvelde en Katia Segers
1288 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2