Sinds mei 2014 ben ik als Vlaams volksvertegenwoordiger actief in het Vlaams Parlement. Ik ben vast lid van drie commissies: (1) Cultuur, Jeugd, Sport en Media; (2) Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme; (3) Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Daarnaast zetel ik ook nog in de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie.

Sinds 9 oktober 2019 ben ik door de leden van het Vlaams parlement aangesteld tot voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid. In die hoedanigheid modereer ik de werkzaamheden van deze commissie. Daarnaast krijg ik met deze functie de kans om het excellerende, innovatieve en culturele Vlaanderen in het buitenland uit te dragen.

 

Cultuur en erfgoed

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein cultuur. Cultuur verbindt mensen en geeft de Vlaamse gemeenschap vorm. Erfgoed getuigt van ons rijk verleden, is af en toe schurend en stemt tot nadenken en dialoog. Cultuur en erfgoed zijn dan ook belangrijke instrumenten om onze gemeenschap verder vorm te geven en dienen bovendien als uithangbord voor de vele toeristische bezoekers.

Een van de belangrijkste onderdelen van een cultuur is taal. De Nederlandse taal is het cement van onze samenleving. Een goede beheersing van het Nederlands is de beste vorm van inburgering. Mensen leren Nederlands te lezen, begrijpen en schrijven is de basis voor het creëren van kansen in de Vlaamse samenleving.

Ook in het buitenland proberen we mensen kennis te doen maken met het Nederlands. Dit gebeurt o.a. via de leerstoelen Nederlands, die in wel 40 landen aanwezig zijn en waar ik in mijn parlementair werk veel aandacht aan besteed. Op die manier vergroten we in de buitenwereld het bewustzijn over onze taal en cultuur en creëren we de mogelijkheid om werknemers aan te trekken naar onze welvarende regio.

De grensoverschrijdende samenwerking met Nederland, o.a. in het kader van de Taalunie, is voor mij een belangrijk punt. Dit gaat verder dan een puur culturele samenwerking: we hebben veel gedeelde belangen, die zorgvuldig beschermd en beheerd moeten worden om onze welvaart veilig te stellen.

Ik zie in mijn rol als volksvertegenwoordiger ook toe op de zorg en ontsluiting van ons cultureel erfgoed in en voor Vlaanderen. Musea, archieven, erfgoedorganisaties, ons vakmanschap en onze tradities versterken de identiteit van Vlaanderen en vormen de basis van onze toeristische troeven. Ik leg mij vooral toe op het voorzien van voldoende aandacht voor de zogenoemde topstukken en op de creatie van initiatieven zoals de Canon van Vlaanderen en het Digitaal Museum van Vlaanderen.

Ook de versterking van de positie van de kunstenaar, de ondersteuning en professionalisering van de culturele en de creatieve sector liggen mij nauw aan het hart. Zo werkte ik onder andere mee aan de indemniteitsregeling, de voorkoopregeling en de regelgeving inzake de inbetalinggeving van kunstwerken ter betaling van het nalatenschap.

 

Toerisme als hefboom voor welvaart in West-Vlaanderen

Vanuit het Vlaams parlement zet ik mij als West-Vlaamse graag in voor de belangen van de toeristische sector.  Toerisme is een economische motor maar tegelijk versterken toeristische belevingen de identiteit van een regio. Wanneer toerisme goed aangepakt wordt, kan het een katalysator zijn om de authenticiteit van regio’s zoals de Westhoek, de Leiestreek, de kust en het Brugs Ommeland te versterken en nog aantrekkelijker te maken voor zowel bezoekers als inwoners. Als geboren en getogen Knokke-Heistenaar was de erkenning van de Zwinstreek als landschapspark voor mij vanuit dat oogpunt een hoogtepunt.

Om het  plan voor duurzaam toerisme te verwezenlijken zette ik mee mijn schouders onder de investeringen in unieke belevingen die zowel de West-Vlaamse cultuur en erfgoed belichten als onze mooie fiets- en wandelroutes onder de aandacht brengen. Hiervoor werd er rond tal van projecten samengewerkt met Westtoer en Toerisme Vlaanderen. Gedeelde promotie-acties van Toerisme Vlaanderen en Westtoer hebben de troeven van West-Vlaanderen in de verf gezet, zowel in het binnen- als buitenland. Om lokaal toerisme te promoten ben ik bovendien voorvechter om het programma ‘Vlaanderen vakantieland’ een nieuw elan te geven en opnieuw uit te zenden. Ook onze culinaire sector, die veel getalenteerde chefs en unieke eet- en drankgelegenheden voortbrengt, zet ik vanuit mijn positie als volksvertegenwoordiger graag in de kijker, onze streekproducten en de topgerechten die ermee bereid worden in het bijzonder.

Ik ondersteun ook graag onze toeristische ondernemers, die dagelijks vele bezoekers gastvrij ontvangen. Hun passie en veerkracht tijdens de coronapandemie zijn mij erg bijgebleven, wat me geïnspireerd heeft om me extra in te zetten om hun sector te blijven ondersteunen. Ook zij zijn een cruciale schakel om duurzaam toerisme te verwezenlijken. De coronapandemie heeft op deze manier niet enkel uitdagingen, maar ook opportuniteiten gecreëerd.

Op sociaal vlak drukte ik o.a. mijn stempel door aandacht te hebben voor de Rap op Stap kantoren, het netwerk van organisaties die vakanties voor mensen die in armoede leven mogelijk maken, naast tal van andere maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Iedereen verdient vakantie, ook mensen die het moeilijk hebben. Daarom hielp ik ook mee bij de oprichting van het ledennetwerk onder diezelfde naam.

Ten slotte werkte ik ook mee aan het wettelijk kader voor logies. Platformen zoals Airbnb zijn niet meer weg te denken, maar ook die logies moeten brandveilig en comfortabel zijn. Lokale besturen hebben nu de touwtjes in handen om er qua ruimtelijke ordening beter mee om te gaan, zodat wildgroei en overlast voor de buren beperkt wordt. Toerisme mag, maar het moet leefbaar blijven voor alle inwoners. Ook jeugdlogies moeten aandacht blijven krijgen. Zeker aan de kust en in de Westhoek moet er een kwaliteitsvol aanbod aan jeugdlogies blijven bestaan. De kinderen en jongeren van nu zijn immers onze toekomstige toeristische klanten.

 

Landbouw & Visserij

Als kind van de kust behoort ook de visserijsector (zowel de professionele als de recreatieve kustvisserij) tot mijn interessegebied.  De visserijsector staat voor grote uitdagingen, veroorzaakt door de Brexit en door de Europese transitie naar een duurzamere visserijsector. Het Europese beleid beoogt een evolutie naar duurzamere visbestanden, innovatieve visserijtechnieken en een energiezuinigere vloot. Er moet echter ook rekening gehouden worden met de eigen specifieke situatie hier in Vlaanderen. Ik pleit er dan ook voor om de doelstellingen en maatregelen haalbaar te houden.

Daarnaast zien we in Vlaanderen een nieuwe industrie opkomen rond aquacultuurproducten zoals zeewier, algen, mosselen en oesters, wat een welkome aanvulling is op zowel economisch als culinair vlak.  Beide sectoren hebben ruimte nodig aan de kust en op zee om naast windmolenparken, pijpleidingen en andere energie-infrastructuur hun plaats op te eisen zonder beschermde natuurgebieden verder aan te tasten.

Op het vlak van landbouw ben ik vooral geïnteresseerd in de leefbaarheid en het ondernemerschap van landbouwers. Jonge boeren moeten makkelijker de toegang tot landbouwgronden kunnen krijgen, zodat hun ondernemerschap gestimuleerd wordt. 

 

Vlaanderen in de wereld

Sinds 2019 ben ik voorzitter van de commissie Buitenlands beleid van Vlaanderen. In deze hoedanigheid kreeg ik de kans om buitenlandse parlementsleden en diplomatieke vertegenwoordigers te ontmoeten om de rijkdom en innovatiekracht van Vlaanderen uit te dragen. Vlaanderen, een open en innovatieve handelsregio met wereldvermaarde onderzoeksinstellingen, zowel grote bedrijven als KMO’s, een rijk cultureel aanbod en vele creatieve sectoren zoals design, architectuur, mode,  film, gaming, festivals en evenementen, bevindt zich op dit vlak in een unieke positie. 

 Daarnaast is het belangrijk om in Vlaanderen burgers bewust te maken van ons eigen buitenlands beleid. Hierin zij in de eerste plaats onze buurlanden, maar ook de Scandinavische landen zijn onze richtsnoer. Als deelstaat van België trachten we daarnaast de banden met andere sterke regio’s aan te halen. Tenslotte moet Vlaanderen proactief haar positie in het Europees beleid bepalen.

 

Cathy in Studio Vlaanderen

Onderwerpen

Info

In de vorige legislatuur werd ik aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

Voordien maakte ik ook deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recente vragen

Meer Vragen

Recente tussenkomsten

Meer Tussenkomsten

Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2