Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Cultuur, erfgoed en toerisme, daar ga ik voor.

Ik ben vast lid van de commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport (CJSM) en de commissie Landbouw. In de commissie Buitenlandse Beleid ben ik plaatsvervangend lid.

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein Cultuur. Ik volg voornamelijk Cultureel Erfgoed op. Belangrijk voor mij zijn onder andere de kunsten, de musea, de ondersteuning van de culturele sector en de creatieve sector.

In de commissie Landbouw behandel ik thema’s zoals de geplande evaluatie en eventuele aanpassing van de pachtwetgeving. Ik heb binnen de commissie ook nog bijzondere aandacht voor de problematiek van de massale bijensterfte in Vlaanderen en Europa.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid werk ik rond de thema’s Toerisme en Erfgoed. Wat Toerisme betreft, volg ik onder meer toerisme aan de Vlaamse kust en het logiesbeleid in Vlaanderen op.

Als lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie heb ik bijzondere belangstelling voor alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar martijn.rogiers [at] n-va.be 

Om op de hoogte te blijven van mijn meest recente werk in het Vlaams Parlement, zie hieronder:

 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking

van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Sabine de Bethune, Manuela Van Werde en Orry Van de Wauwer
1543 (2017-2018) nr. 3

Amendementen op het voorstel van decreet houdende invoering van het programma 'Iedereen verdient vakantie' in het sociaal toerisme

van Cathy Coudyser, Vera Jans, Marnic De Meulemeester, Tine van der Vloet, Johan Verstreken en Miranda Van Eetvelde
1404 (2017-2018) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van de energie-efficiëntie van gebouwen door een hernieuwde EPB-werking

van Andries Gryffroy, Jelle Engelbosch, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Axel Ronse en Cathy Coudyser
1531 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Stockverzekering - Gunning

van Cathy Coudyser aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
180 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het Logiesdecreet

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts
1950 (2017-2018)

Actuele vraag over de vraag naar een Belgische uitzondering voor de bietenteelt op het nakende Europese verbod op neonicotinoïden

van Cathy Coudyser aan minister Joke Schauvliege
326 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
15 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over de taxshelter voor de podiumkunsten

van Katia Segers aan minister Sven Gatz
1446 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de rol van de minister in de tentoonstelling van de Russische avant-gardekunst in het Museum voor Schone Kunsten in Gent

van Bart Caron aan minister Sven Gatz
1416 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2