Gedeelde belangen, samenwerken en krachten bundelen

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen liggen in het hart van Europa en zijn economische  bondgenoten. We delen dan ook gemeenschappelijke belangen zoals de betere ontsluiting van het Ruhrgebied via de weg, het spoor en de binnenscheepvaart naar onze Vlaamse havens. Daarnaast is de kennisregio Vlaanderen koploper op het vlak van innovatie en technologie, terwijl Noordrijn-Westfalen interessante mogelijkheden biedt in diverse productieprocessen voor diverse sectoren. De verdere ontwikkeling van waterstof, CO2-reductie en circulaire economie zijn in ons beider belang. Tot slot biedt de Einsteintelescoop enorme kansen voor de tewerkstelling in de regio van het drielandenpunt.

“De Vlaamse Regering en de Regering van Noordrijn-Westfalen sluiten dan ook regelmatig samenwerkingsakkoorden af en ontmoeten elkaar jaarlijks formeel.” weet Coudyser, voorzitter van de commissie voor Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement.

Parlementaire diplomatie

“Het is dan ook cruciaal dat Vlaamse parlementsleden nauwe contacten onderhouden met parlementsleden uit Noordrijn-Westfalen. Zo houden we de vinger aan de pols over de uitdagingen, knelpunten en vooruitgang in deze lopende dossiers en leren we elkaars gevoeligheden daarover kennen.” geeft Cathy Coudyser nog mee.

In 2022, vlak na corona, bezochten de voorzitter en ondervoorzitter het parlement van Noordrijn-Westfalen en ontmoetten er parlementsleden. Morgen vindt een tegenbezoek plaats.

Informeel zullen we het hebben over de antwoorden die de politiek moet kunnen bieden op de signalen van de burgers.” vertelt Coudyser.   

Formeel staan de volgende onderwerpen geagendeerd: de Einsteintelescoop, het belang van de Vlaamse havens voor de energievoorziening voor Noordrijn-Westfalen, de manier waarop Vlaanderen zijn internationale en Europese bevoegdheden uitoefent en hoe het Vlaams Parlement daarbij het Belgische EU-voorzitterschap opneemt, en tot slot de uitbreiding van de EU.

“We maken dus ook  van de gelegenheid gebruik om onze unieke positie in Vlaanderen om een eigen Vlaams buitenlands beleid uit te bouwen en te wegen op de Europese besluitvorming, te schetsen.” besluit Cathy Coudyser.