Vakantie is voor mensen in armoede verre van zelfsprekend. Om ook hen de kans te geven om te ontspannen, sensibiliseert Toerisme Vlaanderen toeristische ondernemers om voor deze doelgroep een apart aanbod tegen kansentarief te voorzien. Via het portaal ‘iedereen verdient vakantie’ kunnen mensen met beperkte financiële middelen dit aparte vakantie aanbod tegen kansentarief raadplegen en boeken. Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor deze toeristische korting, heeft Toerisme Vlaanderen toegang nodig tot het rijksregister en kruispuntdatabank van de sociale zekerheid.

"Met dit decreet geven we hiervoor de nodige wettelijke basis. Zo kan Toerisme Vlaanderen doorgaan met het faciliteren van leuke daguitstappen of vakantie voor mensen in kansarmoede, waardoor het recht op vakantie voor elke Vlaming wordt gewaarborgd. Bovendien zal de toekenning van de toeristische korting voortaan automatisch plaatsvinden, waardoor boeken via het 'iedereen verdient vakantie'-portaal vanaf januari 2025 veel eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en sneller zal zijn. Mensen in kansarmoede die dat wensen kunnen voortaan volledig zelfstandig hun daguitstap op vakantie via het portaal boeken. Vakantiegangers voor wie dit moeilijk is omdat ze niet of beperkt digitaal geletterd zijn, zullen stap voor stap hierin ondersteund worden door de sociale organisaties en rap op stap kantoren van het netwerk Iedereen Verdient Vakantie. Toerisme Vlaanderen voorziet in een ondersteuningstraject voor deze partners.”  besluit Coudyser.

Onderwerpen