Minister Diependaele hervormde de erfgoedpremies in december 2020. Voortaan wordt via thematische oproepen met een gekoppeld maximumbedrag gewerkt.   

In oktober van vorig jaar werd een tweede oproep gelanceerd. Een totaalbudget van 30 miljoen euro is voorzien voor erfgoedprojecten die aansluiten bij vijf thema’s: hoogdringende restauratiedossiers, beschermde erfgoedsites die een nieuwe economische invulling krijgen, restauratie van daken en stabiliteitswerken, restauratie van kastelen en woonhuizen en restauratie of instandhoudingswerken aan Vlaamse parochiekerken die recent ontwijd zijn en een nieuwe toekomst krijgen. “In totaal werden 111 dossiers ingediend waaronder ook 16 aanvragen voor West-Vlaamse erfgoedprojecten. De dossiers werden de voorbije weken onderzocht en inhoudelijk beoordeeld door een jury van experten en herleid tot een shortlist van 32 erfgoedprojecten. Zeven West-Vlaamse erfgoedprojecten zijn nog steeds in de running.” weet Cathy Coudyser.

Zeven West-Vlaamse erfgoedprojecten krijgen erfgoedpremie

Met een premie van 2 miljoen euro kan vzw De Lovie de gevel van het kasteel op het beschermde kasteeldomein De Lovie in Poperinge grondig restaureren. Het kasteel zal nadien worden opengesteld voor evenementen en vergaderingen die ontmoeting en verbinding mogelijk maken tussen bezoekers en kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking die de vzw op het domein laat wonen.

Het teloorgegane vakantiedomein De Kosmos in Heuvelland wordt de komende jaren nieuw leven ingeblazen. Vlaanderen geeft de private ondernemer die de site in erfpacht kreeg voor de herbestemming van het hoofdgebouw tot hotel, restaurant en café met een erfgoedpremie van bijna 793.000 euro alvast een duwtje in de rug.

Het monumentale pakhuis Hangar 1 in Oostende zal een totaalrenovatie ondergaan waarna de site een nieuwe multifunctionele invulling zal krijgen met o.a. horecagelegenheden, vergaderfaciliteiten maar ook een bordeel. Het Oostendse herbestemmingsproject kan rekenen op een een erfgoedpremie van net geen 990.000 euro.

Ook de gevel van Nieuwpoortse Villa Crombez (huidig vakantiecentrum Barkentijn) zal weldra gerestaureerd worden.  Het sociaal toeristische vakantieverblijf kan hiervoor een beroep doen op een Vlaamse erfgoedpremie van net geen 898.000 euro.

De gemeente De Panne ontvangt voor de restauratie van het interieur en gevelschrijnwerk van de  beschermde villa Le Chalutier een erfgoedpremie van 331.338,75 euro. Het voormalig zomerverblijf van Brusselse kunstschilder Louis Van den Eynde zal worden omgevormd tot een woonmuseum met kunstenaarsatelier.

Daarnaast wordt ook bijna 750.000 euro voorzien voor de renovatie en herbestemming van de voormalige roterij Sabbe in Kuurne. De roterijkamers worden heringericht tot o.m. een kleinschalig toeristisch logies, horecagelegenheid maar ook gedeelde kantoorruimte.  

De Onze-Lieve-Vrouwkerk in Zonnebeke, tenslotte, zal binnenin gerestaureerd worden tot een multifunctionele ruimte zodat de kerk naast een plek voor eredienst in de toekomst ook kan gebruikt worden als een zaal voor cultuur, muziek en allerhande evenementen. Vlaanderen ondersteunt het meervoudig gebruik van deze beschermde West-Vlaamse kerk met een premie van 1,18 miljoen euro.  

 

Het is nu aan de geselecteerde kandidaten om gedetailleerde premiedossiers in te dienen. Zij hebben hiervoor de tijd tot uiterlijk 1 februari 2024. De minister zal nog voor het zomerreces volgend jaar beslissen over de definitieve toekenning van de premies.