In het najaar van 2022 is een bevraging gebeurd van cruisepassagiers rond hun uitgavenpatroon, tevredenheid over de Vlaamse bestemming(en) en ecologische en sociale impact van hun bezoek aan Vlaanderen. Ook de resultaten van specifieke vraagstellingen rond cruisetoerisme in de bewonersstudie uit 2021 werden in het eindrapport van het cruiseonderzoek meegenomen.

Op 20 juni lichtte Toerisme Vlaanderen in de Commissie Toerisme de resultaten van het eindrapport toe. De 19 miljoen euro extra inkomsten die Brugge en de ruime Brugse regio genereren via uitgaven van zeecruisepassagiers moet afgezet worden tegen de grote ecologische impact van zeecruiseschepen enerzijds en afnemend draagvlak bij de Brugse bevolking ten aanzien van cruisetoeristen anderzijds. Uit het onderzoek blijkt immers dat zeecruiseschepen in Zeebrugge tijdens het manoeuvreren en liggen aan de kade gemiddeld 8226 ton CO2 uitstooten. Maar liefst 57% van de ondervraagde inwoners van Brugge wil dat Brugge het aantal cruisetoeristen in de stad inperkt omdat te grote groepen (cruise)toeristen zich tegelijk in de Brugse binnenstad begeven waardoor het in de Brugse binnenstad vaak te druk is. Ook de negatieve ecologische impact van zeecruiseschepen op de stad wordt door meer dan de helft van de Bruggelingen aangehaald als motivatie om het aantal cruisetoeristen te verminderen.

Op 4 juli volgde dan een debat in de Commissie over het rapport met Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. Minister Demir heeft verduidelijkt dat Toerisme Vlaanderen tegen het najaar van 2023 via een traject met alle betrokkenen (steden, havens en rederijen) een pakket van beleidsmaatregelen zal uitwerken. 

In haar tussenkomst benadrukte Cathy dat bovenstaande onderzoeksresultaten een genuanceerd verhaal schetst van de kosten-baten van deze vorm van massatoerisme voor Brugge en dat de conclusie die daaruit te trekken valt is dat het noodzakelijk is om het evenwicht te bewaren tussen het economisch belang, ecologische impact en de draagkracht van de stad Brugge. “Het is de verdienste van dit onderzoek dat er nu een breed publiek debat op gang gekomen is onder welke voorwaarden cruisetoerisme in Vlaanderen in de toekomst op een meer duurzame manier vorm kan krijgen. Brugge kan als stad autonoom beslissen welke accenten het wil leggen in hun lokaal toeristisch beleid. De belangen van de havenautoriteit evenwel niet altijd gelijklopend met de prioriteiten die de stad Brugge in haar toeristisch beleid wil leggen. Het is een goede zaak dat Toerisme Vlaanderen de komende maanden verdere gesprekken tussen stad Brugge en de havenautoriteit zal faciliteren om te komen tot een beter evenwicht tussen de verschillende belangen,” aldus Coudyser.