10.000 bijkomende toeristische logies dankzij nieuw Vlaams logiesdecreet

Door Cathy Coudyser op 4 juni 2023, over deze onderwerpen: Toerisme
Cathy Coudyser

Zes jaar na de inwerkingtreding van het nieuw decreet zijn 27.519 toeristische logies aangemeld en dus gekend bij Toerisme Vlaanderen. Dat zijn er maar liefst 10.360 meer dan in 2017, goed voor een stijging van 60 procent. Dat blijkt cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser opvroeg bij bevoegd minister Zuhal Demir. “Vlaamse logies moeten voldoen aan veiligheids- en kwaliteitsnormen. Uitbaters kunnen zich aanmelden bij Toerisme Vlaanderen, een extra kwaliteitsgarantie, zowel voor uitbaters als voor gasten”, aldus Coudyser.

Meer dan 10.000 bijkomende logies

Vlaanderen telt momenteel 27.519 aangemelde toeristische logies. Dat is 60 procent meer dan bij de start van het vernieuwde logiesdecreet zes jaar geleden, toen Vlaanderen maar 17.159 toeristische logies rijk was. Net geen kwart daarvan of 6.500 logiesuitbaters kozen bovendien voor een vrijwillige ‘erkenning’ vanwege Toerisme Vlaanderen. “Deze cijfers tonen dat het vereenvoudigde logiesdecreet haar doel bereikt. Steeds meer toeristisch logies worden effectief aangemeld bij Toerisme Vlaanderen. De controle op veiligheid en kwaliteitsnormen gebeurt sinds 2017 ook steekproefsgewijs of na klachten”, aldus Coudyser.

Handhaving op kwaliteit en veiligheid

“Het is onmogelijk om alle logies te controleren. Toerisme Vlaanderen focust vooral op vakantiewoningen die via verhuurplatformen zoals Airbnb, via immokantoren of particulieren zelf aangeboden worden”, vervolgt Coudyser. Sinds 2017 heeft Toerisme Vlaanderen in totaal net geen 5.600 handhavingsdossiers behandeld. Het voorbije jaar ging het concreet over 1.265 handhavingsonderzoeken. 22 procent van de onderzoeken volgde na een klacht, en 75 procent kwam er op initiatief van Toerisme Vlaanderen zelf. 1.138 dossiers werden het voorbije jaar afgerond omdat de uitbater zich in regel stelde of er zelf voor kiest om niet meer te verhuren. Tegen 8 logies heeft Toerisme Vlaanderen vorig jaar een sanctie moeten opleggen in de vorm van een bevel tot stopzetting.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is