Om de weerbaarheid van onze Vlaamse bedrijven tegen de gevolgen van de Brexit te verhogen lanceerde de Vlaamse Regering in november 2018 een Brexit-Actieplan. 

“Eén van de vier pijlers van dit actieplan is een proactieve investeringsstrategie bij buitenlandse investeerders. Het Vlaamse exportagentschap FIT benut het onzekere investeringsklimaat in het Verenigd Koninkrijk daarbij om de troeven van onze eigen regio extra in de verf te zetten”, zegt Coudyser. “Met succes want op heden is FIT erin geslaagd om 110 buitenlandse investeringsprojecten naar Vlaanderen te halen.” 

Impact Brexit minder groot dan gedacht

Op voorhand werd gevreesd dat de uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie de Vlaamse economie sterk zou raken met een potentieel verlies van 28.000 banen. Reële cijfers over tewerkstelling en jobcreatie in Vlaanderen in de periode 2019-2021 suggereren dat de netto-impact van Brexit minder groot is dan gevreesd. “Hoewel door het samenspel met corona de aparte impact van de Brexit moeilijk te bepalen is, tonen de cijfers aan dat getroffen Vlaamse bedrijven erin geslaagd zijn om nieuwe markten te betreden ter compensatie van het verlies van afzet op de Britse markt”, besluit Coudyser.