Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe aanpak voor ontwikkeling van Vlaamse langetermijnvisie rond kustbescherming

Sedert 2017 werkt Vlaanderen aan een visie om de Vlaamse kust en hinterland ook tegen 2100 te beschermen tegen de vooropgestelde zeespiegelstijging. Collega Bert Maertens ondervroeg bevoegd Vlaams …