Nieuws over dit onderwerp

Vlaamse overheid zet voluit in op natuurlijke duinvorming langs kustlijn

De Vlaamse Overheid organiseerde de voorbije jaren drie proefprojecten rond natuurlijke duinvorming langs de Vlaamse Kust. Met succes want metingen toonden aan dat de  hoeveelheid zand dat richting de …

Nieuwe aanpak voor ontwikkeling van Vlaamse langetermijnvisie rond kustbescherming

Sedert 2017 werkt Vlaanderen aan een visie om de Vlaamse kust en hinterland ook tegen 2100 te beschermen tegen de vooropgestelde zeespiegelstijging. Collega Bert Maertens ondervroeg bevoegd Vlaams …