Nieuws over dit onderwerp

Grondig hervormd pachtdecreet goedgekeurd in commissie Landbouw

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement keurde een vernieuwd pachtdecreet goed. “We bieden enerzijds een krachtig instrument om landbouwers toegang tot grond en rechtszekerheid te bieden om …

Akkoord over vernieuwd pachtdecreet verzoent landbouw en natuur

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser …

Akkoord over vernieuwd pachtdecreet

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N …