Nieuws over dit onderwerp

Akkoord over vernieuwd pachtdecreet verzoent landbouw en natuur

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser …

Akkoord over vernieuwd pachtdecreet

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N …

Commissie Landbouw maakt kennis met uitdagingen in de Westhoek

De Commissie Landbouw bracht op vrijdag 11 februari een bezoek aan het platteland in de Westhoek. Op uitnodiging van het Westhoekoverleg maakten mijn collega parlementsleden en ikzelf kennis met …