Nieuws over dit onderwerp

Varkenssector in crisis: N-VA dringt aan op structurele oplossing

De Vlaamse varkensboeren worden tegelijkertijd geconfronteerd met een sterk gedaalde omzet én hogere kosten. Men spreekt over een daling met 45 procent van de verkoopprijzen in de varkenshouderij. De …

N-VA wil debat over een eenvoudig en modern pachtdecreet

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een meer …

N-VA wil debat over een eenvoudig en modern pachtdecreet

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een …