Nieuws over dit onderwerp

‘Landbouw onder water’: Vlaanderen wil aquacultuur als economisch rendabele en innovatieve sector uitbouwen

Aquacultuur is het duurzaam kweken van onder andere vis, schelpdieren en waterplanten. Dit kan zowel aan land als op zee en is een veelbelovende discipline, maar Vlaanderen hinkt achterop. De sector …

Zoeken naar een win-win voor de zeeboerderij in Nieuwpoort

De plannen van Colruyt voor het aquacultuurproject voor de kust van Nieuwpoort stoten op tegenkanting van de stad, de pleziervaart, milieuverenigingen en de vissers. Minister van Landbouw en Visserij …