Nieuws over dit onderwerp

Akkoord over tijdelijke vangstquota voor gedeelde wateren met VK

Elk jaar wordt in de maand december een akkoord dat vastgelegd per zeegebied en per vissoort hoeveel de vloot van elke EU lidstaat het komende jaar maximaal mag opvissen. Sinds Brexit is er naast een …

Brexit update rond visserij

Nog steeds 5 Vlaams vissersvaartuigen wachten op vergunning om te vissen in de Britse 12 mijlszone Het Brexit-akkoord bepaalt dat boten een vergunning nodig hebben om te vissen in de Britse 12 …

Derde convenant Visserij Verduurzaamt

Op 22 juni jl. ondertekenden de Rederscentrale, Natuurpunt, ILVO, het departement Landbouw & Visserij en de provincie West-Vlaanderen het nieuwe, derde Vlaamse convenant voor duurzame visserij 2021 …