Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 4 augustus 2022, over deze onderwerpen: Visserij

Testreizen effenen stilaan pad voor aanlanding in Britse havens Sinds de brexit is het voor onze Vlaamse vissers veel moeilijker geworden om vis gevangen in Britse wateren aan te landen in Britse havens. Via een aantal testreizen trachten de Rederscentrale, de douane en het FAVV samen om de extra …

Door Cathy Coudyser op 30 maart 2022, over deze onderwerpen: Visserij

Ook voor de Vlaamse vissers zijn de torenhoge brandstofprijzen, nog gestegen sedert Rusland de oorlog in Oekraïne opstartte, een zware domper. De rendabiliteit van de bedrijfsvoering komt alweer sterk onder druk te staan. In de Commissie Visserij vond vandaag een eerste gedachtewisseling plaats met …

Door Cathy Coudyser op 30 maart 2022, over deze onderwerpen: Visserij

De voorbije weken verschenen in de Vlaamse pers meerdere berichten over drugsproblematiek binnen de Vlaamse visserij. Het parket van West-Vlaanderen en de scheepvaartpolitie hebben in reactie daarop aangegeven preventieve controles te zullen voeren aan de kaai. Federaal minister van Justitie Vincent …

Door Cathy Coudyser op 30 maart 2022, over deze onderwerpen: Visserij

Voor de opvang van de negatieve gevolgen in de Unie als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie werd op Europees niveau een eenmalig noodinstrument, Brexit Adjustment Reserve, opgericht. Met dit fonds van vijf miljard euro zal Europa de meest getroffen regio’s en sectoren …

Door Cathy Coudyser op 14 december 2021, over deze onderwerpen: Visserij

Elk jaar wordt in de maand december een akkoord dat vastgelegd per zeegebied en per vissoort hoeveel de vloot van elke EU lidstaat het komende jaar maximaal mag opvissen. Sinds Brexit is er naast een Europees akkoord ook een akkoord met UK nodig. Voor onze Vlaamse vissers die vaak ook in Britse …

Door Cathy Coudyser op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Visserij, Brexit

Nog steeds 5 Vlaams vissersvaartuigen wachten op vergunning om te vissen in de Britse 12 mijlszone Het Brexit-akkoord bepaalt dat boten een vergunning nodig hebben om te vissen in de Britse 12 mijlszone. Voorwaarde is dat deze vaartuigen tussen 2012 en 2016 ook actief waren in deze zone.  Voor 5 …