Federale handhaving versterkt Vlaams preventiebeleid rond drugsproblematiek in de visserij

Door Cathy Coudyser op 30 maart 2022, over deze onderwerpen: Visserij

De voorbije weken verschenen in de Vlaamse pers meerdere berichten over drugsproblematiek binnen de Vlaamse visserij. Het parket van West-Vlaanderen en de scheepvaartpolitie hebben in reactie daarop aangegeven preventieve controles te zullen voeren aan de kaai. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zal werk maken van regelgeving om aangepaste sancties te kunnen nemen. Zo denkt men aan het (tijdelijk) intrekken van het vaarbevoegdheidsbewijs.

“Drugs is een wijdverspreide maatschappelijke problematiek die niet mag verengd worden tot enkel de visserijsector. Voor de veiligheid van de overige vissers aan boord is het evenwel noodzakelijk dat het preventieve luik wordt aangevuld met controles en sanctionering.” aldus Cathy Coudyser

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits gaf aan dat er de voorbije jaren op jaarbasis een vijftal gevallen zijn gesignaleerd bij het meldpunt dat door PREVIS ((PREventie van arbeidsongevallen aan boord van VISsersvaartuigen) gecoördineerd wordt en opgenomen is in het drugbeleidsplan voor de visserijsector. Previs informeert en sensibiliseert reders en vissers ook over de gevaren van verdovende middelen op het functioneren in de werkomgeving. 

“Het federale handhavingsbeleid kan de Vlaamse sensibiliserende inspanningen versterken.” reageert Cathy Coudyser.

In de marge van deze vraag verduidelijkte Minister Crevits dat Vlaanderen de afgelopen jaren bijkomend investeerde om de veiligheid en werkomstandigheden aan boord van visserschepen sterk verbeteren. In 2020 ging het om 2,6 miljoen euro. In 2021 zelfs 9 miljoen euro.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is