Vlaamse overheid zet voluit in op natuurlijke duinvorming langs kustlijn

Door Cathy Coudyser op 7 juli 2023, over deze onderwerpen: Kustverdediging

De Vlaamse Overheid organiseerde de voorbije jaren drie proefprojecten rond natuurlijke duinvorming langs de Vlaamse Kust. Met succes want metingen toonden aan dat de  hoeveelheid zand dat richting de zeedijk wegwaait, bij ieder project met 50  tot 90 % is gedaald. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De proefprojecten bewijzen dat duinen voor onze dijk bijdragen tot een veiligere kust. Het is een goede zaak dat het Agentschap Maritieme Dienstverlening ook op andere locaties de duinen op een natuurlijke wijze zal laten aangroeien. Dat is onder meer het geval op het strand van Knokke-Heist ter hoogte van de zone Rubensplein en Paul Parmentierlaan”, reageert Coudyser tevreden.

De Vlaamse regering zet volop in om de Vlaamse kust te beschermen tegen de voorspelde zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatopwarming. In dat verband experimenteerden de Agentschappen Natuur en Bos (ANB) en Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de voorbije jaren op drie strategische plaatsen langs de kustlijn met verschillende aanplantingen. Zo willen ze onderzoeken op welke manier ze opwaaiend zand het best kunnen vasthouden.

Proefprojecten in Westende, Raversijde-Mariakerke en Oosteroever

“Zo werd langs de zeedijk van Westende een grasdijk aangelegd. Op het strand van Raversijde-Mariakerke werd  een raster van helmgras geplant omringd door rijshouthagen. Ook tussen  de zeedijk en strand Oosteroever in Oostende werd helmgras aangeplant. Alle proefprojecten werden intussen positief geëvalueerd. Zo zorgde de gekozen aanplanting op diverse testlocaties voor beduidend minder zandoverlast op de dijk, op de tramsporen of de Koninklijke Baan. De grasdijk in Westende zorgde er ook  voor dat er geen zanderosie meer optreedt en dat het zandvolume stabiel bleef. Op die manier worden de kust en het hinterland beter beschermd tegen overstromingen”, verduidelijkt Coudyser.

Ook bestaande duinen worden zandvaster

Intussen besliste het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust het proefproject op de oosteroever Oostende verder uit te breiden en om bijkomende proefprojecten op andere locaties uit te rollen. Zo wordt op het strand van Knokke-Heist ter hoogte van het Rubensplein en Paul Parmentierlaan helmgras aangeplant. En op tal van andere locaties wordt in de bestaande duinen de vaak uitheemse begroeiing verwijderd en vervangen door helmgras. “De Vlaamse kust moet worden verdedigd. Als dat op een natuurlijke wijze kan, des te beter. Deze proefprojecten tonen dat duinen voor onze dijk kunnen bijdragen tot een veiligere kust”, besluit Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is