Vlaams Parlement zet licht op groen voor hernieuwd pachtdecreet

Door Cathy Coudyser op 4 oktober 2023
Cathy Coudyser

In het Vlaams Parlement keurde de plenaire vergadering definitief het nieuwe pachtdecreet goed. Cathy Coudyser, drijvende kracht achter het decreet, is trots op het afgelegde parcours. “In 2021 schreef ik met enkele collega’s een nota om het dossier te deblokkeren. Na jaren van stilstand kwam daardoor opnieuw beweging in het dossier. Sindsdien hebben we met de andere meerderheidspartijen constructief samengewerkt om te komen tot het finale resultaat dat vandaag ook door de plenaire vergadering werd goedgekeurd”, zegt Coudyser.

Volgens Coudyser worden hiermee belangrijke stappen vooruit gezet. De regelgeving wordt moderner, transparanter en aangepast aan de maatschappelijke standaarden van heden en toekomst. “Het nieuwe decreet is een krachtig instrument om landbouwers toegang tot grond en rechtszekerheid te bieden. Tegelijk zorgen we ervoor dat grondeigenaars opnieuw aangemoedigd worden om actieve landbouwers kansen te geven”, klinkt het.

Landbouw en natuur

“Daarnaast verzoenen we landbouw en natuur, door opzeg voor bebossing en het halen van natuurdoelstellingen mogelijk te maken, zonder de leefbaarheid van een landbouwbedrijf daarbij in gedrang te brengen. Daarbij maken we onderscheid tussen opzeg in groene bestemmingen en in agrarisch gebied. Een logische keuze dus”, vertelt Coudyser.

Vier speerpunten

De N-VA schoof vier belangrijke principes naar voor tijdens de onderhandelingen. “Het was voor ons bijvoorbeeld van belang dat schriftelijke contracten voortaan de norm zouden zijn, voor zowel bestaande als nieuwe pachtovereenkomsten. Daarnaast komt er ook extra transparantie door middel van een digitaal loket waar gegevens van percelen eenvoudig kunnen worden opgezocht”, klinkt het.

Goed evenwicht

Coudyser: “Het was zoeken naar een goed evenwicht om tegengestelde belangen te behartigen. Het evenwicht tussen de rechten en plichten van pachters en verpachters was daarom een belangrijk principe. En ten slotte voorzien we ook de mogelijkheid om pachtovereenkomsten op te zeggen om bos- of natuurdoelstellingen te halen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is