Steeds meer cruiseschepen in Zeebrugge

Door Cathy Coudyser op 2 december 2021, over deze onderwerpen: Toerisme

Het aantal cruiseschepen die aanmeerden in Zeebrugge is spectaculair gestegen van 51 in 2005 naar 149 in 2019. Een stijging van maar liefst 192%. Ook het aantal passagiers steeg minstens even spectaculair van 61.941 in 2005 naar 357.571 in 2019, een aangroei met 477%. Dat blijkt uit een recent tussentijds onderzoeksrapport als onderdeel van een omvattende studie van Toerisme Vlaanderen over de impact van cruisetoerisme op zowel economisch, ecologisch en sociaal vlak dat Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) opvroeg bij bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Dit onderzoek bevestigt dat Zeebrugge absolute koploper is in Vlaanderen wat betreft zeecruises met 76% van alle aanlopen en 68% van alle ligdagen. 64% van alle cruisetoeristen die in 2019 Vlaanderen bezochten deden dat met Zeebrugge als uitvalsbasis”, aldus Cathy Coudyser.

Toerisme Vlaanderen zette in 2020 een studie op om de eigenschappen en impact van alle meerdaagse, internationale zee- en riviercruises die tussen 2005 en 2020  aanmeren in de Vlaamse en Brusselse havens in detail te bestuderen en informatie te verzamelen over de toeristen die Vlaanderen bezoeken. Toerisme Vlaanderen voert dit onderzoek uit in samenwerking met de steden en havenautoriteiten van Antwerpen, Brugge/Zeebrugge, Brussel, Gent en Oostende. Een tussentijds rapport werd onlangs opgeleverd waarin de beschrijvende kenmerken van schepen, rederijen, passagiers en havens in beeld zijn gebracht.

Haven van Zeebrugge

In 2019 meerden in Zeebrugge in totaal 149 cruiseschepen aan. Toch is het aandeel van cruiseschepen op het totaal aantal schepen in de haven zeer beperkt. Zo vertegenwoordigen cruiseschepen slechts 2% van het totaal aantal schepen dat in Zeebrugge aanmeerde in 2019.

24 rederijen kozen in 2019 Zeebrugge als bestemming binnen één van hun cruiseprogramma’s. De meeste aanlopen werden verzorgd door rederijen Aida Cruises, P&O Cruises (beiden onderdeel van de groep Carnival Corporation & PLC) en Norwegian Cruise Line.  

Driekwart van de 149 cruiseschepen die Zeebrugge bezoeken hebben een capaciteit van meer dan 3.000 passagiers (zgn. mega vessel) of capaciteit tussen 1.750 en 2.999 passagiers (zgn. large vessel). Logischerwijze ligt de gemiddelde tonnenmaat, lengte en breedte van schepen in Zeebrugge dan ook merkelijk hoger dan in de andere havens (90.294 GT, 296 meter lang en 35 meter breed). Dat Zeebrugge als enigste haven in Vlaanderen de grootste, langste schepen kan ontvangen heeft uiteraard ook impact op de omvang van het aantal ontvangen cruisetoeristen. De 149 schepen vervoerden in totaal 357.571 cruisetoeristen waardoor Zeebrugge in 2019 64% van alle cruisetoeristen in Vlaanderen mocht verwelkomen.   

“Het onderzoek heeft ook aangetoond dat van alle havens de cruiseschepen in Zeebrugge het minst lang aangemeerd blijven, namelijk gemiddeld één ligdag, waardoor het centrum van Brugge op korte tijd overspoeld wordt met een te groot aantal toeristen. Het valt dan ook niet te verwonderen dat het draagvlak bij de Brugse bevolking voor dit type van toerisme de laatste jaren sterk is afgenomen”, aldus Coudyser.  

Tweede deelonderzoek start voorjaar 2022

In het voorjaar 2022 start het tweede deel van het onderzoek met een bevraging van passagiers rond hun uitgavenpatroon, tevredenheid over de Vlaamse bestemming(en) en ecologische en sociale impact van hun bezoek aan Vlaanderen. “De eindresultaten moeten Toerisme Vlaanderen in staat stellen om voorwaarden te detecteren zodat cruisetoerisme in Zeebrugge in de toekomst op een meer duurzame manier kan vorm krijgen”, besluit Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is