In de Commissie Visserij vond vandaag een eerste gedachtewisseling plaats met Vlaams minister Hilde Crevits rond de impact van de oorlog in Oekraïne op de visserij.

De Vlaamse vissers geven aan dat een stillegging van de activiteiten op vandaag niet aan de orde is.  De visprijzen zijn sterk gestegen waardoor het momenteel nog rendabel is om uit te varen.

De Europese Commissie heeft een tijdelijke crisisstructuur opgezet.  Daardoor kunnen de Europese staatssteunregels tijdelijk worden versoepeld.  Zo kunnen de lidstaten getroffen aquacultuur en visserijondernemingen financieel steunen voor een bedrag van max. 35.000 euro onder de vorm van liquiditeitssteun of als steun voor gestegen gas- en elektriciteitskosten. Vlaanderen maakte recent 100 miljoen euro extra vrij voor de Vlaamse overbruggingslening waarop ook visserij en aquacultuurondernemingen kunnen intekenen.

Verder werd verwezen naar de mogelijkheid van de Europese commissie om een ‘uitzonderlijke gebeurtenis’ vast te stellen.  Dan kunnen de lidstaten middelen uit het EFMZVA (Europees Fonds voor Maritieme Zaken gebruiken voor compensatie van extra kosten. Het nieuw operationeel programma van dit Fonds start binnenkort.

Onderwerpen