De traditionele boomkorvisserij, erg schadelijk voor het ecosysteem, was lange tijd de meest gebruikte vistechniek in Vlaanderen. In 2007 werd maar liefst 94% van de Vlaamse vis gevangen via deze traditionele boomkortechniek. Sinds 2015 doet de sector inspanningen om enerzijds deze techniek van boomkorvissen te verduurzamen en anderzijds andere nieuwe vistechnieken te promoten die selectiever vissen, energie-efficiënter zijn en minder bodemimpact hebben. Men formuleerde een duidelijk engagement: tegen 20% meer vangst via duurzame technieken.

“Deze doelstelling werd bijna behaald. Op vijf jaar tijd is de aanvoer van vis uit boomkorvisserij afgenomen met bijna 20%: van 87% in 2014 naar 70%. Ook het aantal vaartuigen dat uitgerust is met deze eco-onvriendelijke vistechniek is gedaald van 65 in 2014 naar 45 in 2020. Deze afname van het aandeel van de boomkorvisserij is vooral ten voordele van alternatieve technieken plankenvisserij, passief tuig en flyshoot.”, aldus Coudyser. Daarnaast kunnen de vaartuigen die vandaag nog vissen met de boomkortechniek bestempeld worden als moderne en duurzamere boomkor.  

Transitie naar een duurzame visserij

“De coherente inzet van zowel de sector, wetenschappelijke onderzoeksinstituten, milieuorganisaties en de overheid heeft ervoor gezorgd dat alsmaar meer Vlaamse vissers milieuvriendelijkere visserijtechnieken onder de knie krijgen. De transitie naar een duurzame visserij lijkt daarmee definitief ingezet.”, besluit Coudyser.

Onderwerpen