Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 11 februari 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed, Landbouw, Toerisme

De Commissie Landbouw bracht op vrijdag 11 februari een bezoek aan het platteland in de Westhoek. Op uitnodiging van het Westhoekoverleg maakten mijn collega parlementsleden en ikzelf kennis met enkele uitdagingen waarmee de landelijke regio geconfronteerd wordt. Eerste uitdaging: transitie naar …

Door Cathy Coudyser op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Veeteelt

De Vlaamse varkensboeren worden tegelijkertijd geconfronteerd met een sterk gedaalde omzet én hogere kosten. Men spreekt over een daling met 45 procent van de verkoopprijzen in de varkenshouderij. De gemiddelde basisprijs voor vleesvarkens is onder 1 euro gedaald, de jongste weken zelfs onder 90 …

Door Cathy Coudyser op 18 maart 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Pacht

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een meer evenwichtige verhouding van de rechten en plichten voor zowel pachter als verpachter. “De huidige …

Door Cathy Coudyser op 18 maart 2021, over deze onderwerpen: Landbouw

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een evenwichtigere verhouding van de rechten en plichten voor zowel pachter als verpachter. “De huidige …

Door Cathy Coudyser op 8 september 2020, over deze onderwerpen: Landbouw

Dankzij Boerenbond krijgen parlementsleden jaarlijks de kans om een stap te zetten in de wereld van een actief landbouwbedrijf. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser was uitgenodigd op ‘Hof ter Linde’, een innovatief melkveebedrijf in Oedelem. De prachtige locatie, waarin het bedrijf zich …

Door Cathy Coudyser op 3 mei 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Bijen, Landbouw, Voedselveiligheid

Neonicotinoïden moeten verboden worden, zonder uitzonderingen in de vorm van overgangsmaatregelen. ‘Neonics’ zijn schadelijk voor de bijen en als gevolg daarvan ook voor onze landbouw en voedselveiligheid. De federale minister van Landbouw pleit voor overgangsmaatregelen, maar daar wil Vlaams …