Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 19 juli 2023, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Landbouw

De commissie Landbouw van het Vlaams Parlement keurde een vernieuwd pachtdecreet goed. “We bieden enerzijds een krachtig instrument om landbouwers toegang tot grond en rechtszekerheid te bieden om vrij hun landbouwactiviteit te kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat grondeigenaars …

Door Cathy Coudyser, Zuhal Demir op 10 november 2022, over deze onderwerpen: Landbouw

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser anderhalf jaar geleden. “Op basis van mijn nota zijn we rond de onderhandelingstafel gaan zitten. Na …

Door Cathy Coudyser op 10 november 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Pacht

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) anderhalf jaar geleden. “Op basis van mijn nota zijn we rond de onderhandelingstafel gaan …

Door Cathy Coudyser op 11 februari 2022, over deze onderwerpen: Erfgoed, Landbouw, Toerisme

De Commissie Landbouw bracht op vrijdag 11 februari een bezoek aan het platteland in de Westhoek. Op uitnodiging van het Westhoekoverleg maakten mijn collega parlementsleden en ikzelf kennis met enkele uitdagingen waarmee de landelijke regio geconfronteerd wordt. Eerste uitdaging: transitie naar …

Door Cathy Coudyser op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Veeteelt

De Vlaamse varkensboeren worden tegelijkertijd geconfronteerd met een sterk gedaalde omzet én hogere kosten. Men spreekt over een daling met 45 procent van de verkoopprijzen in de varkenshouderij. De gemiddelde basisprijs voor vleesvarkens is onder 1 euro gedaald, de jongste weken zelfs onder 90 …

Door Cathy Coudyser op 18 maart 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Pacht

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een meer evenwichtige verhouding van de rechten en plichten voor zowel pachter als verpachter. “De huidige …