foto

De historische kloosters in de Zwarte Nonnenstraat en de Pannestraat bevinden zich op wandelafstand van elkaar in het centrum van Veurne. De Antwerpse ondernemer Savas Gümüs die de kloosters kocht, stelde in 2018 al zijn plannen voor om in beide gebouwen een hotel in te richten met elk een twintigtal kamers. Voor het klooster van de Zwarte Nonnen diende Gümüs een omgevingsvergunning in die op een positief advies kon rekenen van het Veurnse stadsbestuur en van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De deputatie weigerde echter na een bezwaarschrift over onder meer de mobiliteit. Pas op 10 maart vorig jaar kreeg de eigenaar groen licht voor de herbestemming en de restauratie van het klooster in de Zwarte Nonnenstraat. Voor het klooster van de Blauwe Zusters werd nog geen omgevingsvergunning aangevraagd.

Het geduld van oppositieraadslid Dirk Kesteloot (N-VA) raakte stilaan op. Hij bracht de dossiers via partijgenote en parlementslid Cathy Coudyser tot in het Vlaams parlement. Daar liet bevoegd minister Mathias Diependaele (N-VA) weten dat de eigenaar in 2021 aangespoord werd om de instandhoudingswerken op te starten en voor beide kloosters een omgevingsvergunning aan te vragen. Omdat er niet genoeg actie werd ondernomen, is het dossier van het Blauwe Zusterklooster overgenomen door de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Dat betekent dat een erfgoedinspecteur vaststellingen zal doen in het klooster voor de opmaak van een proces-verbaal. In het klooster van de Zwarte Zusters heeft de eigenaar tot het eind van dit jaar om stappen te ondernemen. Zo niet, volgt de erfgoedinspectie ook dat project op.

Ook burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) betreurt de gang van zaken. Het is uiteraard jammer dat twee historische panden staan te verkommeren. De voorgestelde projecten waren hoopvol maar stootten ook op tegenkanting. De restauratie van beide gebouwen zou een meerwaarde voor het centrum zijn. We bekijken het ook met lede ogen.

Bezwaarschriften

Savas Gümüs, de eigenaar van de kloosters, reageert op de kritieken: De twee hotels zouden inderdaad al lang geopend moeten zijn. Maar het dossier moest vaak herwerkt worden in functie van bezwaarschriften en beroepsprocedures. Dat nam helaas veel meer tijd in beslag dan we hadden verwacht. Deze maand zit ik nog samen met de mensen van het Agentschap Onroerend Erfgoed om de laatste puntjes op de i te zetten. Begin volgend jaar zal ik een aannemer aanstellen voor het herstel van het dak en de gevel van het klooster in de Zwarte Nonnenstraat. De inrichtingswerken voor het hotel daar kunnen hopelijk rond de zomer beginnen. Voor het andere klooster in de Pannestraat zal ik tegen eind januari een omgevingsvergunning aanvragen.

Historisch erfgoed

Het klooster van de Blauwe Zusters werd in de negentiende eeuw gebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het bezet. Er vond toen zelfs een veroordeling tot de dood plaats van Emiel Ferfaille die Rachel Ryckewaert had vermoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam de Duitse 'verkehrpolizei' er zijn intrek. Tot 1992 woonden de Blauwe Zusters er, daarna kwam het leeg te staan. In 1994 kocht het Veurnse stadsbestuur het klooster voor 400.000 euro. Het besteedde nog eens 600.000 euro aan studiekosten, want het was de bedoeling om daar de stedelijke academie in onder te brengen. Van dat idee werd afgestapt. Hoewel er één miljoen euro uit de stadskas in dat klooster werd gepompt, verkocht de stad het pand voor 525.000 euro. Daarna werd Savas Gümüs dus de nieuwe eigenaar.