In Vlaanderen kunnen jeugdverblijven of vakantiecentra een erkenning behalen als verblijf of centrum Toerisme voor Allen. Dat houdt in dat zij zich extra inspannen om bepaalde maatschappelijke groepen van vakantie te laten genieten, evenwel zonder in te boeten aan veiligheid, comfort en hygiëne. Cathy Coudyser: “In Vlaanderen zijn er 638 organisaties die erkend zijn als centrum of verblijf Toerisme voor Allen. Het gaat dan over jeugdverblijven, hostels en sociale volwassenenverblijven. Wat betreft de hostels en de sociaal volwassenenverblijven spant West-Vlaanderen de kroon.”

De provincie telt maar liefst 15 hostels ofwel één derde van het totale aantal hostels in Vlaanderen. Wat sociaal volwassenverblijven betreft, herbergt de provincie ongeveer de helft van alle verblijven. De jeugdverblijven zijn evenwichtig verdeeld over de verschillende provincies. “Dat West-Vlaanderen op sociaal toeristisch vlak een echte mastodont is, blijkt ook uit de overnachtingscijfers. Zo is de provincie met bijna 2,5 miljoen overnachtingen goed voor de helft van alle overnachtingen in het kader van sociaal toerisme in Vlaanderen (4,8 miljoen overnachtingen).”

De kust neemt als regio het leeuwendeel van alle overnachtingen in West-Vlaanderen voor haar rekening. “Nagenoeg alle overnachtingen in sociaal volwassenenverblijven en iets meer dan de helft van de overnachtingen in jeugdverblijven situeren zich aan de kust”, zegt Cathy Coudyser.

Dat het sociaal toerisme hoge toppen scheert, hoeft niet te verbazen. Er is de laatste jaren immers heel wat geïnvesteerd in sociaal toeristische verblijven. Cathy Coudyser: “Op vlak van infrastructuur heeft de Vlaamse overheid een forse inhaalbeweging gemaakt. Om nog meer vooruitgang te boeken moeten nu ook de bezettingsgraden omhoog. Zo beschikken de hostels over een bezettingsgraad van om en bij de 42% en daar is ruimte voor verbetering. Daarom gaat minister van Toerisme Ben Weyts onder andere werk maken van een betere promotie van de hostels”.

Onderwerpen