Werking West-Vlaamse Kustreddingsdienst verzekerd

Door Cathy Coudyser op 23 februari 2021, over deze onderwerpen: Toerisme

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir werkt aan een uitgewerkt kader voor structurele ondersteuning voor de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). In afwachting daarvan trekt minister Demir alvast voor deze zomer zo’n 250.000 euro uit. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) vandaag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. “Minister Demir en de Vlaamse Regering nemen hiermee de ongerustheid weg die al enige tijd leefde bij de West-Vlaamse Kustreddingsdienst. De minister verzekert niet alleen financiële zekerheid op korte maar ook op lange termijn. Momenteel loopt het overleg over de voorwaarden voor de structurele financiering via Toerisme Vlaanderen.”   

In 2020 kende Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir een eenmalige financiële impuls van 250.000 euro toe aan IKWV voor onder meer de aankoop van persoonlijk beschermingsmateriaal, aangepaste opleiding van redders en voor de inzet van extra redders in de verbrede bewaakte zones in kustgemeenten De Haan en Zeebrugge. Dat was nodig, aldus Cathy Coudyser: “De Vlaamse kust bleef ook in corona-tijd een aantrekkelijke bestemming. Des te meer naarmate minder naar het buitenland gereisd werd. De zomermaanden juli en augustus zijn traditioneel al een erg drukke periode maar in 2020 steeg het aantal overnachtingen door Vlamingen aan de kust nog met 3% tegenover het jaar voordien. De redders aan de kust hadden dan ook hun handen vol. Dankzij de Vlaamse middelen konden de redders de voorbije zomer coronaproof de veiligheid van de strandgasten bewaken.”

In de commissie bevestigde de minister dat deze middelen voldeden om alle extra kosten ten gevolge van covid19 op te vangen. “Ook voor dit jaar moeten we nog rekening houden met de gevolgen van de Covid19-pandemie en zullen  vergelijkbare maatregelen dus nodig zijn. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakt daarom voor het tweede jaar op rij 250.000 euro vrij voor de kustreddingsdienst.”

Daarnaast werkt de minister aan een kader voor een structurele financiering van de kustredders. Deze vervangt de steun die op heden door de provincie West-Vlaanderen werd geboden.  Volgens de minister overweegt ook het provinciebestuur om haar bijdrage aan IKWV alsnog tot het einde van de legislatuur te bestendigen. “De veiligheid van toeristen op het strand is een gedeelde verantwoordelijkheid. We hopen dat ook de provincie haar engagement dat ze heeft genomen tot 2025 verderzet. ,” besluit Cathy Coudyser. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is