Event Flanders besliste uiteindelijk om de drie evenementen ook voor de dragen voor ondersteuning als topevenement vanuit de Vlaamse Regering. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon op een parlementaire vraag van  Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). “Vlaanderen telt unieke kunstschatten en bouwt voort op de merites van de prestigieuze Van Eycktentoonstelling in MSK Gent en hoopt de komende twee jaar veel cultuurliefhebbers naar Vlaanderen te kunnen lokken. Ook de heropening van het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen past in dit verhaal.” geeft Coudyser mee.

Ensorjaar 2024

In 2024 slaan de steden Oostende en Antwerpen de handen in elkaar voor een groots en ambitieus tentoonstellingsproject n.a.v. de 75 jaar geleden overleden Oostendse schilder James Ensor. Een tentoonstellingsprogramma met maar liefst tien verschillende exposities moet 825.000 bezoekers aantrekken. Het zwaartepunt van het Ensorjaar ligt in het voorjaar in de West-Vlaamse kuststad met tentoonstellingen in o.m. Mu.ZEE, Fort Napoleon, de Venetiaanse Gaanderijen en natuurlijk het vernieuwde Ensorhuis.

In het najaar verschuift de focus dan naar Antwerpen waar het KMSKA wil uitpakken met  de eigen Ensorcollectie, de grootste en belangrijkste in de wereld. Ook MOMU, FOMU en Plantin-Moretus Museum voorzien expo’s geïnspireerd door ideeën en vraagstukken uit Ensors oeuvre.

“Met het Ensorjaar wil Vlaanderen zich verder internationaal profileren als top-of-mind erfgoedbestemming en wordt het blijvende internationale belang van de Vlaamse Meester Ensor extra in de verf gezet. Vlaanderen maakt hiervoor 4,5 miljoen euro vrij.” aldus Coudyser.

Dieric Bouts 2023

Van 21 oktober 2023 t.e.m. 14 januari 2024 organiseert de stad Leuven, een nieuw stadsbreed cultuurevent rond renaissanceschilder Dieric Bouts  onder de noemer “Bouts 2023. New Perspectives”. Kern van dit cultuurevent is een internationale bruikleententoonstelling rond Bouts in M Museum aangevuld met o.m. digitaal ontsluitingsproject in het Leuvense stadhuis en expo in de Leuvense Universiteitsbibliotheek over de intellectuele context in het Leuven van de 15de eeuw (uitvinding van de boekdrukkunst).

“Vlaanderen erkent het belang van dit kwalitatieve stadsfestival met internationale uitstraling voor het cultuurtoerisme in Leuven evenals de meerwaarde voor de wetenschappelijke en publieksgerichte ontsluiting van Bouts en zijn link met de stad Leuven en maakt 2 miljoen euro vrij om dit waardevolle initiatief mee te ondersteunen.” verduidelijkt Coudyser.

Topstukkententoonstelling 2023-2024

In 2023-2024 organiseert het MAS in Antwerpen een topstukkententoonstelling om het twintigjarige bestaan van het Vlaamse Topstukkendecreet te belichten.

Curatoren Thomas Leysen en Ben Van Beneden willen de toeschouwer kennis laten maken met bekende en minder bekende erfgoedschatten. Ook recent verworven topstukken krijgen speciale aandacht. De tentoonstelling wordt gefinancierd door Event Flanders van de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen. Voor de gelegenheid worden enkele topstukken nog gerestaureerd. 

“Met deze tentoonstelling wil Vlaanderen de aandacht van een breed en internationaal publiek vestigen op de rijkdom en verscheidenheid van het Vlaams ‘erfgoed van uitzonderlijk belang’.” besluit Coudyser.