18 West-Vlaamse erfgoedpremiedossiers van op wachtlijst versneld uitbetaald

Premiedossiers op de wachtlijst die uitvoeringsklaar zijn en uiterlijk in 2026 kunnen gerealiseerd worden kwamen in aanmerking voor Vlaamse relance middelen.

In totaal zijn in 2021 99 erfgoedpremiedossiers versneld uitbetaald met relancemiddelen voor een totaalbedrag van 44.412.173,55 euro. Onder die 99 dossiers zijn er 18 dossiers die betrekking hebben op onroerend erfgoed in de provincie West-Vlaanderen voor een totaalbedrag van 8.902.616,35 euro. “Deze middelen zorgen ervoor dat met de restauratiewerken aan tal van West-Vlaamse monumenten zoals o.m. de IJzertoren in Diksmuide, Landergemmolen in Anzegem, De Pier in Blankenberge of Kasteel van Male in Brugge onmiddellijk kan worden gestart.” geeft Coudyser mee.

3 West-Vlaamse erfgoedprojecten in running voor nieuwe erfgoedpremie

Binnen de herziene procedures voor toekenning van nieuwe erfgoedpremies werden in 2021 een eerste reeks van vier thematische oproepen gelanceerd met oog op het detecteren van projectvoorstellen die gericht zijn op hetzij economische herinvulling van erfgoed, hetzij toeristische ontwikkeling van erfgoed, wonen en erfgoed of her- en nevenbestemming van kerken.

“Over de vier thematische relance oproepen heen werden in totaal 55 dossiers ingediend. Na beoordeling werd dit aantal herleid tot een shortlist van 18 erfgoedprojecten. Drie West-Vlaamse erfgoedprojecten maken nog steeds aanspraak op een erfgoedpremie: Godshuis ‘De Pelikaan in Brugge, Hoekhuis Hurlebise in Nieuwpoort en de Ieperse Menenpoort” weet Cathy Coudyser.

Thermae Palace: West-Vlaams voorbeeldproject

Tot slot voorziet minister Diependaele 20 miljoen euro voor de realisatie van twee specifieke voorbeeldprojecten. Voor de restauratie van zowel het Kasteel van Heers als de Thermae Palace site en de Koninklijke gaanderijen is telkens 10 miljoen euro gereserveerd.

“Met deze Vlaamse injectie voorziet Vlaanderen alvast budget om de meest dringende restauratiewerken aan de site en bijhorende gaanderijen uit te voeren in de hoop dat dit een katalyserend effect zal hebben voor de integrale herbestemming van de site” besluit Coudyser.