De UiTPAS is een samenwerking tussen de Vlaamse steden en gemeenten, heel wat culturele en vrijetijdsorganisaties en de door Vlaanderen gesubsidieerde vzw Publiq. Om er voor te zorgen dat iedereen kan genieten van cultuur en het uitgebreide vrijetijdsaanbod in Vlaanderen, bestaat er ook een kansentarief. Om te weten of iemand voor het kansentarief in aanmerking komt, heeft UiTPAS toegang tot het Rijksregister en het MAGDA-platform nodig.

Voldoende wettelijke basis

Tot voor kort werd die toegang zonder veel problemen toegestaan, maar strengere privacyregels vereisten dat essentiële elementen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens decretaal verankerd worden. Cathy Coudyser: “Dit decreet komt snel tegemoet aan de eis voor voldoende wettelijke basis. Zo kan de UiTPAS en in het bijzonder het kansentarief verder toegepast worden voor mensen die het moeilijk hebben.”

Onderwerpen