Zes jaar na de inwerkingtreding van het nieuw decreet zijn 17.199 toeristische logies aan de kust aangemeld en dus gekend bij Toerisme Vlaanderen. Dat zijn er maar liefst 3.178 meer dan in 2017, goed voor een stijging van 23%. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). “Deze toename is vooral toe te schrijven aan de aanmelding van vele vakantiewoningen en appartementen aan de kust die tegen betaling verhuurd worden via verhuurplatformen of immokantoren.  Het logiesdecreet heeft de lat gelijk gelegd voor alle logies en de regels aanzienlijk versoepeld om ervoor te zorgen dat meer logies over de lat geraken en Toerisme Vlaanderen een zicht heeft op de veiligheid en kwaliteit van alle Vlaamse logies, ook aan de kust.” aldus Cathy Coudyser, zelf van Knokke-Heist en hoofdindiener van het logiesdecreet in 2017.

Elk logies in Vlaanderen is aangemeld en dus veilig en kwaliteitsvol

Sinds 1 april 2017 is in Vlaanderen een vernieuwd logiesdecreet van kracht. Vertrouwen in de ondernemer staat centraal. Logies moeten enkel nog voldoen aan essentiële voorwaarden inzake veiligheid en het comfort van de logerende gasten. Elk logies in Vlaanderen moet verplicht aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen en bepaalde basisnormen nakomen. Toerisme Vlaanderen controleert steekproefgewijs of aan de aanmeldingsplicht is voldaan en deze basisnormen worden nageleefd.

Toeristische ondernemers die een beschermde benaming zoals hotel, B&B, vakantiewoning, camping of vakantiepark willen gebruiken, kunnen een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. Dat is vrijwillig en kan al dan niet met een comfortclassificatie. Op die manier kan de logiesuitbater doelgerichter marketing voeren.

23% meer toeristische logies aan de kust

De kust telt momenteel 17.199 aangemelde toeristische logies. Dat is 23% meer dan bij de start van het vernieuwde logiesdecreet zes jaar geleden toen de kust 14.021 toeristische logies rijk was. Dat komt voornamelijk omdat eigenaars een woning of appartement aan de kust tegen betaling aanbieden op de toeristische markt. Ze doen hiervoor een beroep op immokantoren maar ook meer en meer via verhuurplatformen zoals Airbnb. “Omdat werd vastgesteld dat gasten soms verbleven in logies die niet bleken te voldoen aan geldende veiligheids- en kwaliteitsstandaarden, werd in het logiesdecreet van 2017 de verplichting voorzien om alle logies aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. Zo behoudt Toerisme Vlaanderen het overzicht op alle Vlaamse logies en kan steekproefsgewijs of bij klachten gecontroleerd worden of de basisnormen inzake veiligheid en comfort in orde zijn. Indien nodig kunnen sancties worden opgelegd. Zo werden drie logies in Knokke-Heist het voorbije jaar door Toerisme Vlaanderen verplicht om hun uitbating stop te zetten.” aldus Cathy Coudyser.

Lokale besturen zijn zelf vrij en verantwoordelijk voor het inbedden van logies in de lokale context

Vaak laait de discussie op over overlast van voornamelijk vakantiewoningen in dorpskernen. Coudyser is duidelijk: “De lokale besturen staan dichtst bij de lokale situatie, kennen de noden en uitdagingen en bepalen via stedenbouwkundige verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen hun ruimtelijk beleid. Zij kunnen zones of straten afbakenen waar het wel/niet opportuun is om toeristische logies uit te baten of een maximum opleggen rond het aantal uitbatingen per logiessoort op maat van de eigen stad of gemeente.”