Stand van zaken interne staatshervorming provincies

Door Cathy Coudyser op 25 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden bevoegdheden, zoals cultuur, jeugd, welzijn en sport. Sinds de goedkeuring van het decreet over de vernieuwde taakstelling van de provincies, zijn er verschillende concrete stappen gezet naar een definitieve overdracht van de provinciale instellingen, taken en bevoegdheden. Zo zijn er concrete afspraken gemaakt over welke instellingen naar het Vlaams niveau getild worden en welke naar de steden en gemeenten gaan. Voor de culturele projecten die het lokale niveau overstijgen is er een transitiereglement uitgewerkt.

Voor de provincie West-Vlaanderen betekent dat concreet:

Instellingen naar Vlaanderen

 • MU.ZEE & Permekemuseum
  • Vlaanderen neemt plaats in van provincie in VZW 2 640 000 €
 • Collectie Bulskampveld
  • Overname door CAG 257 000 €
 • Lijsternest
  • Overname door Letterenhuis / Passa Porta 370 000 €

Instellingen naar lokale overheden - Begeleidende rol voor Vlaanderen in overdracht

 • Be-PART
  • Initieel voorstel: overdracht aan Waregem en Kortijk obv inhoudelijke verdeling 650 000 €
 • Provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica:
  •  Overdracht aan Kortrijk 730 000 €

Culturele projecten die het lokale niveau overstijgen

 • Voor de culturele projecten die het lokale niveau overstijgen is er een transitiereglement uitgewerkt. Dit betekent dat deze initiatieven uit de verschillende provincies voor 2018 en 2019 gecontinueerd worden.  Intussen werkt men aan een regiodecreet tegen 2020 die deze bovenlokale initiatieven structureel verankert. Meer informatie ? Klik hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is