De coronapandemie zorgde voor grote omzetverliezen bij de toeristische sector. Om broodnodige extra investeringen rond ventilatie, energiezuinigheid, duurzaamheid en digitalisering toch mogelijk te maken, voorzag Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir 30 miljoen euro voor renteloze leningen in het kader van het Vlaams Stimulusprogramma. Deze werden toegekend aan 272 Vlaamse toeristische ondernemers.

 

De geplande investeringswerken dienden evenwel afgerond te zijn tegen 31 december 2022. Dat stelt vele toeristische ondernemers voor problemen. “Ondernemers signaleren ons evenwel dat omwille van de hoge vraag en leveringsproblemen de uitvoering van de werken vaak niet tegen het eind van het jaar gehaald zullen worden, ook al is de aanvraag reeds lang gedaan. Daardoor komt ook de renteloze lening in het gedrang. Om dit te vermijden wordt een verdere verlenging van de uitvoeringstermijn tot 31 augustus 2023 nu in een wettelijk kader gegoten.” reageert Cathy Coudyser tevreden.

Onderwerpen