Het digitale platform Artist@Work werd in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de vraag tot vereenvoudiging van de administratieve lasten van de kunstenaars. Zij kunnen via dat platform een kunstenaarskaart, kunstenaarsvisum of een zelfstandigheidsverklaring digitaal aanvragen bij de Commissie Kunstenaars, die ressorteert onder de FOD (Federale Overheidsdienst) Sociale Zekerheid.

Uit de cijfers valt op te maken dat het aantal aanvragen de laatste jaren is afgenomen, vorig jaar zelfs met bijna een derde: van circa 6600 in 2018 naar circa 2800 in 2019.

"Die daling kan verschillende oorzaken hebben: ofwel waren er opmerkelijk veel aanvragen in 2018, wat misschien kan worden verklaard door de nakende opstart van het digitale platform, ofwel kan die  echt zware terugval mogelijk verklaard kan worden door onder meer de configuratie van het platform,”, aldus Coudyser.

Minister Jambon wijst er in zijn antwoord op Coudysers vraag op dat het Departement CJM de administratieve lasten moet verminderen. De Vlaamse digitale subsidieaanvraagtool KIOSK moet daarom nog gebruiksvriendelijker ingezet worden. Daarnaast zal Jambon met zijn diensten bekijken hoe het platform nog meer kan worden gepromoot binnen de sector.

Onderwerpen