Parlementair debat rond pacht geopend

Door Cathy Coudyser op 30 juni 2021, over deze onderwerpen: Pacht

Debat over pacht is vandaag opgestart in het Vlaams parlement.

Als hoofdindiener lichtte ik in de bevoegde Commissie Landbouw de krijtlijnen van de conceptnota toe die N-VA indiende over de hervorming van de pachtwetgeving. 

N-VA wil een modern, slank Vlaams decreet uit te werken op basis van volgende uitgangspunten:

-een meer evenwichtige behandeling van de rechten en plichten van landeigenaars én pachters;

-een transparante werking van het pachtsysteem;

-de nu vaak mondelinge overeenkomsten vervangen door schriftelijke pachtovereenkomsten met plaatsbeschrijving

-het bevorderen van de toegang tot grond voor (jonge) actieve landbouwers;

-de teeltvrijheid van de pachter behouden, maar de mogelijkheid voorzien om in onderlinge overeenstemming afspraken rond ecologische voorwaarden op te nemen in pachtcontract

-het huidige systeem van pachtprijzen objectief evalueren en eventueel verbeteren bvb. door objectieve criteria op te nemen in de pachtprijscoëfficiënt.

Aansluitend hierop maakten de overige Vlaamse politieke partijen hun standpunten kenbaar.

Nog voor het zomerreces zal een hoorzitting worden georganiseerd waarbij de diverse stakeholders geraadpleegd zullen worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is