Op punt stellen van Vlaams Nederlandse culturele samenwerking

Door Cathy Coudyser op 24 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur

Er bestaan heel wat initiatieven die de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking bevorderen : De Buren, De Brakke Grond, De Taalunie, Het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, Ons Erfdeel, de  Letterenfondsen, om nog maar te zwijgen over NVAO, Codart, enz.  Er is tussen die organisaties op vandaag heel wat overlap en het is niet altijd duidelijk wie wat doe. Vaak vermindert dat ook de slagkracht van die instellingen.  Ook de impact op het terrein kan beter.  Om de culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland effectiever te maken, stelden beide regeringen Dhr. Ben de Reu en Mevr. Diane Verstraeten aan als wegberijders. Zij kwamen eind juli in de commissie Cultuur verslag uitbrengen over hun werkzaamheden.  Ze deelden bovenstaande analyse, na brede consultatie en gaven volgende suggestie mee.

Om de functies en rollen van bestaande instellingen beter af te bakenen, stellen de wegberijders ‘Het Huis voor de Vlaams Nederlandse culturele samenwerking’ voor. Dit ‘Huis’ is eigenlijk een metafoor waar elke instelling een plaats en een opdracht heeft, terwijl de open deuren permanent uitnodigen tot samenwerking. Hoewel het dus niet de bedoeling is om alle instellingen en organisaties fysiek in hetzelfde gebouw te krijgen, is het wel de bedoeling om het personeel en de specialisaties die elke instelling in huis heeft beter op elkaar af te stemmen en maximaal samen te werken onder eenzelfde noemer.

De komende maanden zullen vertegenwoordigers van de diverse instellingen bij elkaar gebracht worden om in onderling overleg naar een werkmodel te gaan. Het resultaat van deze oefening zal bepalend zijn bij de opstelling van de beheersovereenkomsten en de werkingsbudgetten van deze instellingen.

Volgens de Vlaamse en Nederlandse ministers van Cultuur kan de Vlaams-Nederlandse samenwerking inderdaad veel effectiever en meer ten dienste van het culturele veld georganiseerd worden. De N-VA collega’s Wilfried Vandaele, Kathleen Krekels, Marius Meremans, Karim Van Overmeire en Marc Hendrickx voeden dit debat vanuit het parlement en volgen de evoluties nauwgezet op. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is