Nieuw kunstenaarsstatuut bedreigt eerlijke verloning en eerlijk werk voor kunstenaars

Door Cathy Coudyser op 24 november 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

De Kamer keurt later deze namiddag het wetsontwerp over de Kunstwerkcommissie, sluitstuk van het nieuwe kunstenaarsstatuut, definitief goed. Doel van dat statuut is om kunstwerkers, die vaak te kampen hebben met werkonzekerheid, een sociaal vangnet te bieden. “Het voorstel van de federale regering staat haaks op het Vlaamse activeringsbeleid en de Vlaamse initiatieven rond eerlijke verloning en werkbaar werk in de kunsten. Het draait in feite de klok terug voor de cultuurprofessional.”, vindt Cathy Coudyser (N-VA).

De coronacrisis maakte pijnlijk duidelijk dat de werk- en sociale zekerheid van de kunstwerker slecht bestand is tegen een stevige crisis. Zonder de noodsteun van de Vlaamse regering en de versoepeling van de tijdelijke werkloosheid door de federale regering zouden veel kunstwerkers tot de bedelstaf zijn veroordeeld. Het nieuwe voorstel maakt deze tijdelijke versoepeling van de toegang tot en verhoging van de RVA-werkloosheidsuitkeringen nu permanent. Coudyser: “Iedereen heeft het recht om sociale rechten op te bouwen, maar wij zijn voorstander van een gelijk speelveld. Echter, als de minimale vereisten voor de toegang tot een RVA-werkloosheidsuitkering via het kunstenaarsstatuut 7 tot 16 keer lager liggen en deze RVA-uitkering niet degressief én hoger is dan voor ‘gewone’ werknemers stellen we vast dat Vivaldi A- en B-uitkeringsgerechtigden onderscheidt.”

Het Vlaams beleid heeft met de hervorming van het Kunstendecreet voor het eerst eerlijke verloning en werkbaar werk ingeschreven als subsidievoorwaarde. Dat werk wordt nu doorkruist door dit Vivaldi-initiatief. Coudyser: “We zien hier een giftige cocktail ontstaan die sociale dumping in de hand werkt. Vivaldi houdt een afhankelijkheidscultuur van RVA-uitkeringen in stand met contracten die net lang genoeg duren om in het kunstenaarsstatuut te geraken gecombineerd met een werkregime met onbetaalde uren, onzichtbaar werk en meer presteren dan de werkbreuk toestaat.”

De federale regering begeeft zich met dit wetsontwerp ook sterk op het terrein van de deelstaten. Coudyser: “Vivaldi betuigt enkel lippendienst aan een werkzaamheidsgraad van 80%, maar ontneemt de deelstaten de mogelijkheden om dit doel ook effectief te bereiken. VDAB, bevoegd voor het activeringsbeleid in Vlaanderen, wordt buitenspel gezet door de vrijstelling van beschikbaarheid van werkloze kunstwerkers die federaal wordt voorgesteld.”

Daarnaast richt Vivaldi de zogenaamde Kunstwerkcommissie op, dat onder meer de rol van expertisecentrum zal opnemen. Vlaanderen heeft echter al Cultuurloket dat als advies- en expertisecentrum fungeert. Coudyser besluit: “De federale regering slaagt er in én Vlaamse bevoegdheden in te perken én te kopiëren. Dubbelop taken uitoefenen is zuivere geldverspilling, activering belemmeren is mensen de kans op een volwaardig inkomen uit arbeid ontzeggen. Deze hervorming is een vierdubbele flop.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is