Nieuw decretaal kader rond een meer gecoördineerde aanpak voor de digitale transformatie van de Vlaamse cultuursector in de maak

Door Cathy Coudyser op 1 juni 2023, over deze onderwerpen: Cultuur, Digitalisering

Digitalisering is in alle sectoren volop bezig, ook in de cultuursector. Vandaag hechtte de Commissie Cultuur haar goedkeuring aan een ontwerp van decreet dat de digitale transformatie in de cultuursector moet versnellen. “Dat kan door meer en betere inhoudelijke coördinatie en afstemming tussen de kernspelers Meemoo, Cultuurconnect en Publiq. Met dit decreet krijgen ze een beleidskader waarbinnen ze hun doelstellingen kunnen waarmaken” geeft Cathy mee.

Ook de cultuursector is volop in digitale transitie. Nieuwe digitale tools zorgen ervoor dat de wijze waarop cultuur wordt gecreëerd maar ook de manier waarop het publiek cultuur kan beleven de voorbije jaren drastisch is veranderd. Denk maar aan een dansvoorstelling of theaterstuk dat je van thuis uit via livestreamverbinding kan volgen, VR-apps die aan vaste museumopstellingen een interactieve laag toevoegen, e-books enz…Ook de culturele bedrijfsvoering inclusief administratie (ticketing, dataverzameling, registratie van bezoekers) zijn voorwerp van een digitale omslag.

Elke cultuurorganisatie doet daarvoor de nodige inspanningen. Het Departement Cultuur Jeugd en Media, en Digitaal Vlaanderen zijn daar reeds mee bezig. Nu verankeren we ook de rol van de drie kernspelers in de cultuursector nl. Meemoo, Cultuurconnect en Publiq daartoe met een decretale basis. 

  • Meemoo zet in op de digitalisering van audiovisueel materiaal en erfgoedcollecties en de ontsluiting van deze digitale content voor onderwijsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek
  • Cultuurconnect begeleidt dan weer de bibliotheeksector en de podiumkunsten in hun digitale transformatie
  • Als beheerder van de UiT-databank is Publiq in het bezit van expertise rond de creatie van digitaal tools die kunnen bijdragen tot verhoogde cultuurparticipatie

Daartoe zal nu voor elk van de drie kernspelers een kortlopende beheersovereenkomst worden afgesloten voor 2 jaar met daaropvolgend een vijfjarige overeenkomst voor de periode 2026-2030.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is