Volgens Coudyser, die expert-toerisme is als Vlaams parlementslid en zelf de pen vasthield van het Vlaamse logiesdecreet, bevat het reglement een aantal zaken die voor juridische rechtsonzekerheid zorgen:

  • Informele logies zijn gewoon illegaal. Je kan die niet belasten. Knokke-Heist geeft hiermee ook het signaal dat ze illegaliteit zal laten verder bestaan. En je kan nooit alle illegale logies vatten, dus is er ongelijkheid tussen de logies.
  • Men wil iedere logiesuitbater die op het register van Toerisme Vlaanderen staat belasten maar er worden slechts voor een beperkt aantal categorieën tarieven vastgelegd.  Bovendien wordt een hostel vrijgesteld. Maar een hostel heeft al lang niet meer alleen jongeren met een beperkt budget als gast. De klanten zijn sportievelingen of mensen met budget die van wat avontuur houden en zelfs bedrijven die bedrijfsincentives organiseren. Men creëert dus opnieuw ongelijkheid.
  • Volgens het reglement kunnen ook tussenpersonen zoals immokantoren of verhuurplatformen zoals Airbnb belast worden. Dat kan niet want dat zijn geen exploitanten van logies en krijgen dus geen rechtstreekse inkomsten uit de logiesuitbating. Zij leveren een dienst door exploitant en toerist bij elkaar te brengen en worden daarvoor vergoed. 

Het belastingreglement werd ondanks de opmerkingen van N-VA meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Dit gaat in op 1 januari 2024.