Meer performante regeling voor inbetalinggeving van kunst

Door Cathy Coudyser op 14 oktober 2022, over deze onderwerpen: Cultuur

De Vlaamse regering keurde vandaag een meer performante regeling voor de inbetalinggeving van kunstwerken ter voldoening van de erfbelasting. “Tal van ideeën uit mijn conceptnota uit 2017 werden in de nieuwe regeling opgenomen. Deze regeling waarbij kunstwerken gelden als betaling van de erfbelasting kan nu uitgroeien tot een waardevol en krachtig alternatief financieringsmiddel voor de verdere uitbouw van de Collectie Vlaanderen.” aldus Coudyser.

Om te vermijden dat belangrijk Vlaams erfgoed naar het buitenland verdwijnt doordat erfgenamen successierechten moeten betalen op de opengevallen nalatenschap, werd de regeling van inbetalinggeving geïntroduceerd. Deze (aanvankelijk federale) regeling maakt het mogelijk voor erfgenamen om de successierechten geheel of gedeeltelijk te voldoen via de schenking van kunstwerken aan de overheid tegen een marktconforme prijs.

Sinds 1 januari 2015 staat de Vlaamse overheid zelf in voor de inning van de erfbelasting. De regeling wordt in de praktijk maar zeer zelden gebruikt. “Sinds Vlaanderen de bevoegdheid over erfbelasting verworven heeft, kreeg VLABEL amper twee keer een of meerdere kunstwerken aangeboden tot inbetalinggeving. De respectievelijke kunstwerken voldeden niet aan de kwalitatieve vereisten waardoor het aanbod niet werd aanvaard.” weet Coudyser.

De nieuwe regeling maakt het instrument nu aantrekkelijker door:

  • De kunstwerken die in aanmerking komen te verruimen naar werken die een  verrijking zijn voor de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit omwille van hun zeldzaam of onmisbaar karakter (topstuk) ofwel omdat ze aanzien worden als een sleutelwerk dat de huidige collectie van een Vlaams museum in belangrijke mate kan versterken.
  • een fiscale stimulus waarbij de waarde van de cultuurgoederen die in aanmerking genomen wordt voor de vereffening van de erfbelasting te verhogen tot 120% (of meerwaarde van 20% t.o.v. marktwaarde)
  • de schulden waarvoor een inbetalinggeving van een kunstwerk mogelijk is uit te breiden van enkel erfbelasting naar ook de toebehoren zoals opcentiemen, nalatigheidsintresten of gerechtskosten
  • de toevoeging van een saldo-regeling waarbij de overheid ingeval de geschatte waarde van het cultuurgoed dat in betaling wordt gegeven hoger is dan de te betalen erfbelasting (en toebehoren) het verschil aan de erfgenamen terugbetaalt
  • aan toekomstige erflaters de mogelijkheid te bieden om nog tijdens hun leven een verzoek tot inbetalinggeving van een of meerdere kunstwerken af te toetsen bij de overheid ikv planning van eigen nalatenschap

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is