Logiesdecreet positief geëvalueerd

Door Cathy Coudyser op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Toerisme

Op 1 april 2017 trad het nieuwe logiesdecreet, een vernieuwd wettelijk kader voor de uitbating van een toeristisch logies in Vlaanderen, in werking. 

Na een eerste tussentijdse evaluatie in 2018, werd het decreet dit najaar onderworpen aan een volwaardige evaluatie bestaande uit een kwantitatief luik (cijfermatig rapport) en kwalitatief luik (bevraging van logiesuitbaters, de sector- en beroepsfederaties, toeristische diensten van kunststeden en provinciale toeristische organisaties). 

 

Deze namiddag werd dit uitvoerige evaluatierapport in de Commissie Toerisme toegelicht. 

Daaruit blijkt dat Vlaanderen momenteel 4000 veilige en comfortabele toeristische logiezen rijker is dan drie jaar geleden. Toeristische ondernemers hebben er bovendien in grote getale voor geopteerd om een vrijwillige erkenning bij Toerisme Vlaanderen aan te vragen. Logiesuitbaters staan algemeen genomen heel positief tegenover de adviserende ondersteuning die zij van de logiesconsulenten van het agentschap krijgen. 

“Het gestegen aantal toeristische logiezen duidt erop dat het vernieuwde logiesdecreet wel degelijk de drempels voor toeristisch ondernemen in Vlaanderen heeft verminderd. Als hoofdindiener van het decreet dat de wettelijke basis legt, ben ik blij om vast te stellen dat de doelstellingen van het decreet nl. administratieve vereenvoudiging en verminderde planlast, nadruk op veiligheid en comfort, als positief ervaren worden door de logiesuitbaters en dan ook maximaal dienen behouden te blijven.

De bedenkingen en suggesties die tijdens deze evaluatie-oefening zijn naar voren gekomen o.a. met oog op handhaving, afstemming met lokale besturen en het nog beter bewaken van een level playing field zullen worden meegenomen in de voorziene bijsturing van het decreet”. 

Meer detaillistische informatie over dit rapport kan worden opgevraagd via cathy.coudyser [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is