Voor West-Vlaanderen betekent dat concreet dat de museumsite in Brugge (27,25 miljoen) versneld kan worden aangepakt, alsook de Schouwburg (7,8 miljoen) en Groeningeabdij (7,5 miljoen) in Kortrijk, het Kursaal Oostende (9 miljoen) en het Cultuurhuis Blankenberge (3 miljoen) krijgen extra middelen. 

"Investeren in infrastructuur is indirect investeren in alle cultuurmensen. Ze verhoogt de kwaliteit en (internationale) aantrekkingskracht van cultuur.", aldus de Minister-president.

Naast de investeringen in infrastructuur, krijgt ook het Vlaams Audiovisueel fonds een injectie van 10 miljoen euro en het garantiefonds wordt aangevuld met 5 miljoen zodat producties, die omwille van corona niet kunnen doorgaan, toch vergoed worden. Bovendien wordt er voor de digitalisering van de sector 22,2 miljoen euro voorzien.

Ook de kracht van literatuur mag niet worden onderschat. Daarom krijgt Literatuur Vlaanderen jaarlijks 1,6 miljoen meer, wat de totale jaarlijkse dotatie op 8,7 miljoen euro brengt.

Literatuur Vlaanderen kan daarmee breed werken aan:

  • De ontwikkeling van beloftevol talent en bovendien ondersteuning bieden voor auteurs die al wat verder staan in hun carrière.
  • Een actieplan leesbevordering gedragen door Cultuur én Onderwijs, Welzijn en Innovatie.
  • De internationale promotie van het boek en het boekenvak en daarvoor als volwaardige partner naast Nederland staan.
  • Een financieel gezond literair middenveld.

Het zwaartepunt van de investeringen zal in de eerstkomende twee jaren liggen.