Eerste stap naar nieuw wettelijk kader voor jeugdtoerisme gezet

Door Cathy Coudyser op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Toerisme, Jeugd

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir kondigde in haar beleidsnota vorig jaar aan werk te zullen maken van een aangepast regelgevend kader voor jeugdverblijven ter vervanging van het bestaande kader dat dateert van 2003. Het evaluatietraject dat Toerisme Vlaanderen hiervoor opstartte is intussen afgerond en resulteert in een reeks concrete aanbevelingen voor een toekomstproof decreet rond jeugdtoerisme. Deze aanbevelingen kwamen vandaag aan bod in de commissie Toerisme.

Onder het bestaande wettelijke kader nam het aantal erkende jeugdverblijven in Vlaanderen sterk toe. Vlaanderen telt momenteel 626 erkende jeugdverblijven. In 2009 ging het om slechts 382 verblijven.

In lijn met de aanzienlijke toename van het aantal accommodaties, is er ook een spectaculaire toename van het aantal overnachtingen in jeugdverblijven op te tekenen. In 2019 bedroeg het aantal overnachtingen in de Vlaamse jeugdverblijven net geen 3 miljoen. Het jeugdtoerisme is bijgevolg goed voor 11,2% van het totaal aantal overnachtingen in Vlaanderen.

Onder impuls van de Vlaamse overheid is daarenboven sterk ingezet op kwaliteitsverbetering. De laatste vier jaren hebben uitbaters jaarlijks 3,75 miljoen euro geïnvesteerd in verhoogde brandveiligheid en toegankelijkheid van de eigen accommodatie.

“Het bestaande regelgevende kader heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer jongeren een groepsvakantie kunnen beleven in een ruimer en diverser aanbod aan kwaliteitsvollere accommodaties verspreid in Vlaanderen.”

Het participatieve evaluatietraject geeft aanleiding tot vier concrete aanbevelingen:

  • een coherent regelgevend kader rond jeugdtoerisme;
  • investeringen in duurzame en nieuwe jeugdlogies in Vlaanderen met aandacht voor betaalbaarheid;
  • betere vermarkting van Vlaamse jeugdlogies;
  • de uitbouw van een expertisecentrum rond jeugdtoerisme in de schoot van Toerisme Vlaanderen voor ondersteuning van de sector via kennisopbouw en kennisdeling.

Meer details over het resultaat van het evaluatietraject kunnen worden opgevraagd via cathy.coudyser [at] n-va.be.

Een nieuw decreet rond jeugdtoerisme moet tegen eind 2021 een feit zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is