Commissie Cultuur zet licht op groen voor uitrol van langverwachte indemniteitsregeling

Door Cathy Coudyser op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Cultuur, Erfgoed

De Vlaamse erfgoedsector is al lang vragende partij voor de invoering van een Vlaamse indemniteitsregeling. Daarmee neemt de Vlaamse overheid voor een deel de financiële risico’s verbonden aan het tijdelijk tentoonstellen van kunstwerken in bruikleen op zich. Veel andere Europese landen hebben al langer zo’n regeling.

Minister van Cultuur Jambon beloofde daar eindelijk werk van te maken en vandaag keurde de commissie Cultuur het ontwerpdecreet daaromtrent goed. “Eindelijk geven we hiermee onze topmusea en belangrijke Vlaamse erfgoedorganisaties extra zuurstof. De kost van verzekeringspremies voor bruiklenen bij (internationale) tentoonstellingen is hoog. Deze middelen kunnen nu ingezet worden voor collectiebeheer, publiekswerking, digitalisering of andere noodzakelijke basistaken van een museum of erfgoedorganisatie.” reageert Coudyser tevreden. 

Wat zijn de krachtlijnen van deze Vlaamse indemniteitsregeling ?

  • het gaat over een gemengde waarborgregeling waarbij de overheid het eerste risico (tot 50%) dekt en waarbij het ander risico door een commerciële verzekeraar wordt afgedekt
  • enkel tentoonstellingen met een totale waarde aan inkomende bruiklenen van minimum 50 miljoen euro komen in aanmerking
  • enkel de binnen het Cultureelerfgoeddecreet aangeduide cultureelerfgoedinstellingen, de erkende landelijk ingedeelde musea en de erkende universitaire bibliotheken en archieven kunnen aanspraak maken op deze regeling
  • per begrotingsjaar wordt toelating verleend om jaarlijks voor een totaal van maximaal 1.200.000.000 euro aan waarborgen te verlenen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is