147 controles, 22 in orde, 31 niet meer uitgebaat en 94 illegaal

In 2020 voerde Toerisme Vlaanderen in Knokke-Heist een eerste controle actie uit. Op uitdrukkelijk verzoek van het Knokke-Heistse gemeentebestuur heeft Toerisme Vlaanderen in 2022 een tweede steekproef uitgevoerd.

In het kader van deze nieuwe steekproef controleerde Toerisme Vlaanderen 147 toeristische logies in Knokke-Heist die via online verhuurplatformen aangeboden worden. 22 logies waren gekend bij Toerisme Vlaanderen en dus wettelijk in orde. 31 toeristische logies bleken niet meer uitgebaat te worden en zijn intussen offline gehaald. Toerisme Vlaanderen stootte op maar liefst 94 illegale toeristische logies.

Wat met de illegale logies na controle?

63 logiesuitbaters hebben zich na controle wel in regel gesteld en registreerden zich. 28 gecontroleerde Knokke-Heistse logiesuitbaters hebben na de controle door de Vlaamse overheid zelf beslist hun logies (tijdelijk) stop te zetten. Toerisme Vlaanderen heeft tenslotte ten aanzien van drie gecontroleerde logies een bevel tot stopzetting uitgevaardigd. Deze uitbaters moeten hun logies onmiddellijk sluiten. “Geen regelgeving zonder handhaving. Controles bewijzen hun nut. Tevens coacht Toerisme Vlaanderen de illegale logies als gevolg waarvan een meerderheid zich alsnog in regel stelt of kiest om te stoppen. Maar waar nodig heeft Toerisme Vlaanderen met een bevel tot stopzetting een stok achter de deur.” aldus Coudyser.

Aanmeldingsplicht sinds 2023 sanctioneerbaar

Hoewel de aanmelding van een logies bij Toerisme Vlaanderen sedert april 2017 wettelijk verplicht is, konden logiesuitbaters die dat doelbewust of uit onwetendheid nalieten tot eind 2022 niet gesanctioneerd worden. Sinds dit jaar is dat veranderd en kan Toerisme Vlaanderen een geldboete of finaal een bevel tot stopzetting opleggen aan niet aangemelde toeristische uitbatingen. “Hopelijk zijn deze controle-acties ook een stimulans voor andere logiesuitbaters om hun logies te registreren. Tevens zal men dan ook geen hogere toeristentaks betalen die vanaf 2024 ingevoerd wordt in Knokke-Heist.” besluit Coudyser.