94 Knokke-Heistse logies wettelijk niet in orde

Door Cathy Coudyser op 10 maart 2023, over deze onderwerpen: Knokke-Heist, Toerisme

Op vraag van het gemeentebestuur heeft Toerisme Vlaanderen in 2022 het logiesaanbod in Knokke-Heist doorgelicht. 147 toeristische logies die klanten aantrekken via online verhuurplatformen zijn gecontroleerd. 94 daarvan waren wettelijk niet in orde. Dit blijkt uit cijfers die Cathy Coudyser, gemeenteraadslid in Knokke-Heist en Vlaams parlementslid voor N-VA, opvroeg bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.“Het is belangrijk dat elk logies in Vlaanderen – en al zeker in een toeristisch gemeente als Knokke-Heist -aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen en dus voldoet aan basisnormen qua veiligheid en comfort, ook die logies die via Airbnb of andere platformen aangeboden worden. Regelmatige controles en handhaving zijn dus nuttig en nodig” aldus Coudyser.

147 controles, 22 in orde, 31 niet meer uitgebaat en 94 illegaal

In 2020 voerde Toerisme Vlaanderen in Knokke-Heist een eerste controle actie uit. Op uitdrukkelijk verzoek van het Knokke-Heistse gemeentebestuur heeft Toerisme Vlaanderen in 2022 een tweede steekproef uitgevoerd.

In het kader van deze nieuwe steekproef controleerde Toerisme Vlaanderen 147 toeristische logies in Knokke-Heist die via online verhuurplatformen aangeboden worden. 22 logies waren gekend bij Toerisme Vlaanderen en dus wettelijk in orde. 31 toeristische logies bleken niet meer uitgebaat te worden en zijn intussen offline gehaald. Toerisme Vlaanderen stootte op maar liefst 94 illegale toeristische logies.

Wat met de illegale logies na controle?

63 logiesuitbaters hebben zich na controle wel in regel gesteld en registreerden zich. 28 gecontroleerde Knokke-Heistse logiesuitbaters hebben na de controle door de Vlaamse overheid zelf beslist hun logies (tijdelijk) stop te zetten. Toerisme Vlaanderen heeft tenslotte ten aanzien van drie gecontroleerde logies een bevel tot stopzetting uitgevaardigd. Deze uitbaters moeten hun logies onmiddellijk sluiten. “Geen regelgeving zonder handhaving. Controles bewijzen hun nut. Tevens coacht Toerisme Vlaanderen de illegale logies als gevolg waarvan een meerderheid zich alsnog in regel stelt of kiest om te stoppen. Maar waar nodig heeft Toerisme Vlaanderen met een bevel tot stopzetting een stok achter de deur.” aldus Coudyser.

Aanmeldingsplicht sinds 2023 sanctioneerbaar

Hoewel de aanmelding van een logies bij Toerisme Vlaanderen sedert april 2017 wettelijk verplicht is, konden logiesuitbaters die dat doelbewust of uit onwetendheid nalieten tot eind 2022 niet gesanctioneerd worden. Sinds dit jaar is dat veranderd en kan Toerisme Vlaanderen een geldboete of finaal een bevel tot stopzetting opleggen aan niet aangemelde toeristische uitbatingen. “Hopelijk zijn deze controle-acties ook een stimulans voor andere logiesuitbaters om hun logies te registreren. Tevens zal men dan ook geen hogere toeristentaks betalen die vanaf 2024 ingevoerd wordt in Knokke-Heist.” besluit Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is