Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 19 juli 2023, over deze onderwerpen: Pacht

De commissie landbouw van het Vlaams Parlement keurde een vernieuwd pachtdecreet goed. “Hiermee zetten we belangrijke stappen vooruit. We bieden enerzijds een krachtig instrument om landbouwers toegang tot grond en rechtszekerheid te bieden om vrij hun landbouwactiviteit te kunnen uitoefenen …

Door Cathy Coudyser op 10 november 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Pacht

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing en modernisering van de pachtwet. De aanzet voor de hervorming gaf Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) anderhalf jaar geleden. “Op basis van mijn nota zijn we rond de onderhandelingstafel gaan …

Door Cathy Coudyser op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Pacht

De conceptnota die N-VA ontwikkelde over de hervorming van de pachtwetgeving, is goed onthaald door de andere politieke partijen. Wel bestaan er nog discussies over hoe absoluut de teeltvrijheid en de vrije keuze van teelttechniek moet zijn. Ook over de pachtprijzen is er nog heel wat …

Door Cathy Coudyser op 30 juni 2021, over deze onderwerpen: Pacht

Debat over pacht is vandaag opgestart in het Vlaams parlement. Als hoofdindiener lichtte ik in de bevoegde Commissie Landbouw de krijtlijnen van de conceptnota toe die N-VA indiende over de hervorming van de pachtwetgeving.  N-VA wil een modern, slank Vlaams decreet uit te werken op basis van …

Door Cathy Coudyser op 18 maart 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Pacht

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een meer evenwichtige verhouding van de rechten en plichten voor zowel pachter als verpachter. “De huidige …