Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Cathy Coudyser op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Pacht

De conceptnota die N-VA ontwikkelde over de hervorming van de pachtwetgeving, is goed onthaald door de andere politieke partijen. Wel bestaan er nog discussies over hoe absoluut de teeltvrijheid en de vrije keuze van teelttechniek moet zijn. Ook over de pachtprijzen is er nog heel wat …

Door Cathy Coudyser op 30 juni 2021, over deze onderwerpen: Pacht

Debat over pacht is vandaag opgestart in het Vlaams parlement. Als hoofdindiener lichtte ik in de bevoegde Commissie Landbouw de krijtlijnen van de conceptnota toe die N-VA indiende over de hervorming van de pachtwetgeving.  N-VA wil een modern, slank Vlaams decreet uit te werken op basis van …

Door Cathy Coudyser op 18 maart 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Pacht

Toegang tot landbouwgrond is essentieel voor landbouwers en zeker voor jonge startende landbouwers. Het pachten van landbouwgrond is al decennia gangbaar binnen de sector. De N-VA bepleit een meer evenwichtige verhouding van de rechten en plichten voor zowel pachter als verpachter. “De huidige …