Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Cultuur, erfgoed en toerisme, daar ga ik voor.

Ik ben vast lid van de commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport (CJSM) en de commissie Landbouw. In de commissie Buitenlandse Beleid ben ik plaatsvervangend lid.

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein Cultuur. Ik volg voornamelijk Cultureel Erfgoed op. Belangrijk voor mij zijn onder andere de kunsten, de musea, de ondersteuning van de culturele sector en de creatieve sector.

In de commissie Landbouw behandel ik thema’s zoals de geplande evaluatie en eventuele aanpassing van de pachtwetgeving. Ik heb binnen de commissie ook nog bijzondere aandacht voor de problematiek van de massale bijensterfte in Vlaanderen en Europa.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid werk ik rond de thema’s Toerisme en Erfgoed. Wat Toerisme betreft, volg ik onder meer toerisme aan de Vlaamse kust en het logiesbeleid in Vlaanderen op.

Als lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie heb ik bijzondere belangstelling voor alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar martijn.rogiers [at] n-va.be 

Om op de hoogte te blijven van mijn meest recente werk in het Vlaams Parlement, zie hieronder:

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron
1079 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

van Lionel Bajart, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Tinne Rombouts en Miranda Van Eetvelde
1082 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen

van Jean-Jacques De Gucht, Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser, Bart Caron en Yamila Idrissi
1014 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Strategische Visienota ontwikkeling dienstverlenende rol beeldende kunstarchieven en kunstenaarsestates - Stand van zaken

van Cathy Coudyser aan minister Sven Gatz (Vraag en antwoord)
329 (2016-2017)

Schriftelijke vraag De Lijn - Cultureel patrimonium

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1232 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Jachthaven Beernem - Oeververzakking

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1455 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de taxshelter in de podiumkunsten

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Cathy Coudyser
1262 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over de overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de provincies naar de Vlaamse overheid

van Karin Brouwers aan minister Sven Gatz
2651 (2016-2017)

Vraag om uitleg over het verzet van Toerisme Vlaanderen tegen Waalse reclame voor Vlaamse steden

van Renaat Landuyt aan minister Ben Weyts
2513 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2