Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Cultuur, erfgoed en toerisme, daar ga ik voor.

Ik ben vast lid van de commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport (CJSM) en de commissie Landbouw. In de commissie Buitenlandse Beleid ben ik plaatsvervangend lid.

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein Cultuur. Ik volg voornamelijk Cultureel Erfgoed op. Belangrijk voor mij zijn onder andere de kunsten, de musea, de ondersteuning van de culturele sector en de creatieve sector.

In de commissie Landbouw behandel ik thema’s zoals de geplande evaluatie en eventuele aanpassing van de pachtwetgeving. Ik heb binnen de commissie ook nog bijzondere aandacht voor de problematiek van de massale bijensterfte in Vlaanderen en Europa.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid werk ik rond de thema’s Toerisme en Erfgoed. Wat Toerisme betreft, volg ik onder meer toerisme aan de Vlaamse kust en het logiesbeleid in Vlaanderen op.

Als lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie heb ik bijzondere belangstelling voor alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar martijn.rogiers [at] n-va.be 

Om op de hoogte te blijven van mijn meest recente werk in het Vlaams Parlement, zie hieronder:

 

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

van Lionel Bajart, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Tinne Rombouts en Miranda Van Eetvelde
1082 (2016-2017) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron
1079 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen

van Jean-Jacques De Gucht, Caroline Bastiaens, Cathy Coudyser, Bart Caron en Yamila Idrissi
1014 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de communicatie met de toeristische sector omtrent het nieuwe Logiesdecreet

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts
2261 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de actualisering van het Vlaams beleid rond immaterieel cultureel erfgoed

van Cathy Coudyser aan minister Sven Gatz
2213 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Kunstschaatsen - Trainingsinfrastructuur

van Cathy Coudyser aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
441 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de bevoegdheid van de deelstaten met betrekking tot kunstdiefstallen en de opmaak van een databank voor gestolen kunst

van Renaat Landuyt aan minister Sven Gatz
355 (2016-2017)

Actuele vraag over de beleidsreactie op de nieuwe cijfers van Toerisme Vlaanderen met betrekking tot 2016

van Stefaan Sintobin aan minister Ben Weyts
335 (2016-2017)

Verslag van de gedachtewisseling over cultuureducatie

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Marius Meremans
1090 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2