Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Cultuur, erfgoed en toerisme, daar ga ik voor.

Ik ben vast lid van de commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport (CJSM) en de commissie Landbouw. In de commissie Buitenlandse Beleid ben ik plaatsvervangend lid.

Binnen de commissie CJSM leg ik me toe op het beleidsdomein Cultuur. Ik volg voornamelijk Cultureel Erfgoed op. Belangrijk voor mij zijn onder andere de kunsten, de musea, de ondersteuning van de culturele sector en de creatieve sector.

In de commissie Landbouw behandel ik thema’s zoals de geplande evaluatie en eventuele aanpassing van de pachtwetgeving. Ik heb binnen de commissie ook nog bijzondere aandacht voor de problematiek van de massale bijensterfte in Vlaanderen en Europa.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid werk ik rond de thema’s Toerisme en Erfgoed. Wat Toerisme betreft, volg ik onder meer toerisme aan de Vlaamse kust en het logiesbeleid in Vlaanderen op.

Als lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie heb ik bijzondere belangstelling voor alles wat met de Nederlandse taal te maken heeft.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. Meer informatie over de activiteiten van de Senaat, vind je hier.

In de vorige legislatuur maakte ik deel uit van de federale Kamer. Gedetailleerde informatie over mijn werk in de Kamer vind je hier.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar martijn.rogiers [at] n-va.be 

Om op de hoogte te blijven van mijn meest recente werk in het Vlaams Parlement, zie hieronder:

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting

van Cathy Coudyser, Jos Lantmeeters, Marius Meremans, Manuela Van Werde, Piet De Bruyn en Jan Peumans
1288 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, wat betreft de brandveiligheid en de controle op de naleving van de uitbatingsvoorwaarden

van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic De Meulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Bart Caron
1079 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

van Lionel Bajart, Marius Meremans, Karin Brouwers, Cathy Coudyser, Tinne Rombouts en Miranda Van Eetvelde
1082 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Herdenking 100 jaar Groote Oorlog - Bezoekers

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
25 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Digitaal platform Vakantieschakel - Optimalisatie

van Cathy Coudyser aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
24 (2017-2018)

Vraag om uitleg over kunst in de publieke ruimte en de actualisering van het zogenaamde Percentagedecreet

van Cathy Coudyser aan minister Sven Gatz
280 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het Europese subsidieprogramma 'Creative Europe' en de toolbox EU-financiering

van Jean-Jacques De Gucht aan minister Sven Gatz
79 (2017-2018)

Verslag van de gedachtewisseling over het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, in gezamenlijke zitting met de Commissie voor Cultuur en Kind van het Parlement van de Franse Gemeenschap

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Manuela Van Werde
1250 (2016-2017) nr. 1

Vraag om uitleg over de niet-naleving van de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake de verhuur via Airbnb

van Stefaan Sintobin aan minister Ben Weyts
2721 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2